• Kogukonnad
  • Tutvumine programmiga Kodu Game Lab 1 (õppimisürituse kordus)

Tutvumine programmiga Kodu Game Lab 1 (õppimisürituse kordus)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 30
Omanik: Kristi SaarpuuTüüp: Õpikogukond

Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid, õpetab neid süsteemsemalt mõtlema, olles samas mänguline ja huvitav.

Grupp on komplekteeritud!

Toimumise aeg: 8. aprill – 5. mai 2013
Sihtrühm: klassiõpetajad, kes on huvitatud programmeerimise õpetamisest algklassiõpilastele
Osalejate piirarv:
30
Kursuse maht:
 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse.
Eesmärgid: Õppimisüritusel osalejad tutvuvad programmiga Kodu, mille abil luuakse visuaalset programmeerimiskeelt kasutades lihtne arvutimäng. Programm Kodu arendab laste loovust, probleemide lahendamisoskust ja jutustamisoskust ehk oma loo rääkimist/ väljendamist loodud mängu kaudu. Igaüks saab Kodu abil luua mänge, ilma et tal oleks programmeerimisalaseid eelteadmisi.

  • Juhendada õpetajaid programmeerimisel programmiga Kodu.
  • Pakkuda valik erinevatest käskudest programmi Kodu õpetamisel, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks 1. kooliastmes läbi lihtsama arvutimängu loomise.
  • Anda etapiti (tundide kaupa) tööülesandeid mängu pidevaks täiendamiseks põhikäskude abil.
  • Toetada õpetajaid õpilaste suunamisel programmeerimisel programmiga Kodu.
  • Saada abistavat tagasisidet kursuslastelt sisuliseks täiustamiseks, parendamiseks.

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

Õppimisürituse kava:

I nädal: 01.04.- 07.04. tutvumine programmiga Kodu Game Lab, tutvuda õpetajaraamatuga, programmi allalaadimine, avamine ja seadistamine, 1. kl II poolaasta tund 1

II nädal: 08.04.- 14.04. 1. kl II poolaasta tund 2, 3 ja 6, iseseisvate tööde ideid

III nädal: 15.04.- 21.04. ülevaade programm Kodu Game Lab õpetamisest lastele, 1. kl II poolaasta tund 7 ja 8

IV nädal: 22.04.- 28.04. õpetajapoolne projektiidee, kokkuvõtted, reflektsioon

Koolitajad: Kristi Saarpuu, Kristi Rahn

e-mail:kristi.saarpuu@gag.ee , kristi.rahn@gag.ee

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Otselink registreerumiseks on siin.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet