Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös 2

Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös 2

Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös 2


avatud kogukondKogukonna liikmed: 38
Omanik: Kristi RahnTüüp: Õpikogukond

Toimumise aeg: 8. aprill – 5. mai 2013
Sihtgrupp:
 üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.
Kursusel osalemiseks on vajalik nutitelefoni (iPhone, android) olemasolu.
Kursuse maht:
 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse
Osalejate piirarv
: 30
Kursuse lühikirjeldus: 
Nutitelefonid on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutitelefonide ja võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Tutvutakse nutitelefonis olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest appidest.

Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutitelefone kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi nutitelefonide kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev. 

Kursuse eesmärgid:

  • tutvuda nutitelefonide rakendustega
  • õppida kasutama nutitelefonide rakendusi õppetöös
  • leida koostöös võimalusi nutitelefonide rakendamiseks erinevate ainete õpetamisel
  • rakendada aktiivõpet kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid kasutades 

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

nutitelefon (iPhone, android)

sisseehitatud seaded: audio (diktofon), kaamera (foto, video), GPS

allatõmmatavad: erinevatele ainetele ja erinevatele mudelitele (iPhone, android) sobivad vabavaralised rakendused veebist

Õppimisürituse kava:

1. nädal (8.04- 14.04) - saame tuttavaks, tutvumine oma nutitelefoni rakendustega (kaamera, diktofon, GPS), failide laadimine telefonist arvutisse

2. nädal (15.04- 21.04) - erinevad allalaaditavad rakendused, nende otsimine ja telefoni saamine

3. nädal (22.04- 28.04) – õuesõpe, võimalused nutitelefoni kasutamiseks väljaspool klassiruumi

4. nädal  (29.04- 5.05)- tunnikavade loomine, ideede vahetamine, tagasiside andmine

Koolitajad: Siret Lahemaa ja Kristi Rahn

e-mail:  siretlahemaa@gmail.com     kristi.rahn@gag.ee

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Otselink registreerumiseks sellele kursusele on siin.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes. 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

Haridus- ja Noorteamet