Arvutiga joonistamine 6


suletud kogukondKogukonna liikmed: 33
Omanik: Evi TarroTüüp: Õpikogukond

Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel.

Kursuse maht: 12 tundi (3 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Toimumise aeg: 07.10.-28.10.2013. (Lisanädal 29.10-04.11) Virtuaalnäitus ja kommentaarid näitusele). Osaleda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Saada liitumistaotlus" kaudu.

Sihtrühm: nii üldhariduskoolide kui lasteaedade õpetajad, kes on huvitatud arvutiga joonistamisest ning enda koostatud töölehtede/slaidesitluste/diplomite kaunistamisest oma arvutijoonistustega

Eesmärgid: Joonistusprogrammide kasutamise põhioskuste tutvustamine vabavaralise programmi Inkscape näitel õpilaste kujutlusvõime ja loovuse arendamiseks. Graafikaprogrammides kasutatavate otstarbekate töövõtetega tutvumine.

1. nädal (07.10 - 13.10)

2. nädal (14.10 - 20.10)

3. nädal (21.10 - 27.10)

Lisanädal (28.10 - 04.11)

Tunnistus: E-kursusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada 04. novembriks 2013 kõik harjutustööd, lõputöö, tagasiside ja virtuaalnäituse kommentaar.

Osavõtutasu

Kursustel osalemine on alus- ja üldhariduskoolide õpetajatele ning kutsehariduskoolide üldainete õpetajatele TASUTA.
NB!
Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma et teavitaks sellest koolitajat enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust esitatakse talle arve summas 14 eurot.

Registreerumise info

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Otselink registreerimiseks just sellele koolitusele on siin.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee


EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge kogukonna "Arvutiga joonistamine" lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks. Osalejaks kinnitatakse vaid need, kes on eelnevalt EKISes registreerunud.

Koolitajad:

Ene Moppel ja Krista Kõlli, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpetajad

Evi Tarro, Võru Kesklinna Kooli õpetaja

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo