HEV ja IKT Vara Põhikoolis


suletud kogukondKogukonna liikmed: 13
Omanik: TiiuLeTüüp: Õpikogukond

Kursuse eesmärgiks on tutvustada hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamiseks jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi HEV laste õppetöö toetamisel. 

Kursuse teemad
- hariduslike erivajaduste käsitlemine
- õpilase erivajaduste kaardistamine
- õppematerjali kohandamine
- erinevat tüüpi õppetekstide ja –ülesannete kohandamine/koostamine, IKT võimalused selleks
- tutvumine elektrooniliste materjalidega
- koostatud õppematerjalide sisu ning rakendatavuse analüüs ja hindamine

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo