E-kursus "Juhendite loomine 4"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 26
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama internetis. Kursus on mõeldud algajatele.

Osalejate arv: 50

KURSUS LÕPPES 9.03.2014

Kursuse läbiviija: Siret Lahemaa (siretlahemaa(ätt)gmail.com)

Kursuse loojad: Ingrid Maadvere, Siret Lahemaa

Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, õppealajuhatajad.

Kursuse maht: 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Kursuse eesmärgid:

  • Tutvuda erinevat liiki juhenditega.
  • Õppida looma eri tüüpi juhendeid (nt slidecast, ekraaniviisor), kasutades arvutiprogramme ja veebipõhiseid programme ning neid internetis avaldama
  • Õppida võrdlema ja hindama erinevaid juhendeid.
  • Tutvuda autoriõigustega.

Kursuse õpilväljundid

  • kujundab või kohandab õppimise ja loomingulisuse soodustamiseks asjakohaseid õpikogemusi, mis hõlmavad digitaalseid vahendeid (ISTE 2.a.)
  • kohandab ja isikupärastab õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võim (ISTE 2.c.)
  • kasutab digiajastu erinevaid meediume informatsiooni efektiivseks edastamiseks (ISTE 3c)
  • rakendab õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviiimisel kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid (ISTE 3a)
  • viitab korrektselt teiste autorite teostele (ISTE 4.a.)
  • hindab ja reflekteerib regulaarselt professionaalset praktikat selleks, et kasutada õppijate õppimise toetamiseks olemasolevaid ning uusi digitaalseid vahendeid. (ISTE 5.c.)

 

Kursuse aeg ja sisu:

1. nädal (20.01-27.01): juhendite liigid, millised juhendid meeldivad õpilastele.
2. nädal (28.01-2.02): juhendid Koolielus, tekstipõhised juhendid.
3. nädal (3.02 - 9.02): esitlus kui juhend, slidecast, Voicethread.
4. nädal (10.02 - 16.02): screencast, Screen-o-matic.
 Vahenädal (17.02 -23.02): VAHENÄDAL

5. -6. nädal (24.02 - 02.03): juhendite võrdlemine, katsetamine õpilastega.

6. nädal (03.03 - 09.03): kursuse kokkuvõte.

Osavõtutasu

Kursustel osalemine on alus- ja üldhariduskoolide õpetajatele ning kutsehariduskoolide üldainete õpetajatele TASUTA. 
NB!
 Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma et teavitaks sellest koolitajat enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust esitatakse talle arve summas 29 eurot.

Registreerimine

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/Otselink registreerimiseks just sellele koolitusele on siin.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab ainult need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes!

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet