E-kursus: Esitlus ilma PowerPointita 3


suletud kogukondKogukonna liikmed: 23
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Toimumise aeg: 3. märts - 20. aprill 2014

Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.

Kursuse maht: 26 tundi, e-kursuse lõpetajad saavad tunnistuse

Osalejate piirarv: 50 (registreerumine EKISes )

Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice . Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. E-kursusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi, kuidas neid ainetundides rakendada.

E-kursusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes täidab nädalaülesanded ja  tagasisideankeedi. 

Kursuse eesmärgid:

  • tutvuda erinevate veebipõhiste esitluste loomist võimaldavate vahenditega
  • õppida kasutama veebipõhiseid esitluste loomise vahendeid,
  • luua ja avaldada esitlusi veebis

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

  • tutvumine nõuetega esitlustele
  • veebipõhiste esitluste loomise vahendid 
  • esitluste loomine veebipõhiste vahenditega (GoogleDocs, Zoho Show, Prezi, Mindomo, vm)
Õppimisürituse kava:
1. nädal (03.03-09.03) - saame tuttavaks, esitlusteks sobivad programmid, autoriõigused
2. nädal (10.03-17.03) - nõuded esitlustele, erinevad esitluste loomise vahendid, Mindomo
3. nädal (18.03-24.03) - erinevad veebipõhised esitluste loomise vahendid
4. nädal (25.03 - 31.03) - esitlused nutivahenditel, nõuded ettekandele
5. nädal(1.04 - 7.04) - esitluste koos loomine, 
vahenädal
6. nädal(14.04-20.04) - tööde lõpetamine, ühistöös esitluse loomine, tagasiside andmine
 

Osavõtutasu

Kursustel osalemine on alus- ja üldhariduskoolide õpetajatele ning kutsehariduskoolide üldainete õpetajatele TASUTA. 
NB!
 Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma et teavitaks sellest koolitajat enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust esitatakse talle arve summas 29 eurot.

Koolitaja: Siret Lahemaa

e-mail: siretlahemaa[at]gmail.com

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Otselink registreerumiseks EKISes on siin.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo