Õppimisüritus "IKT uues õppekavas"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 50
Omanik: Ingrid MaadvereTüüp: Ainealane kogukond

Uus õppekava on vastu võetud. Aeg on uurida, millist rolli mängib seal IKT. Õppimisüritusele on oodatud kõik huvilised, kes tahavad sõna sekka öelda.

Tegevusplaan:

  1. Õppekavade läbivaatus ning IKT-ga seotud mõistete märgistamine (Kogukonna lehed - Uus õppekava).
  2. Läbivaadatud õppekavad laadimine kogukonda (Kogukonna failid).
  3. Ülevaatiliku tabeli loomine (Kogukonna lehed - IKT kasutamise tabel)
  4. Ettepanekud, kuidas uut õppekava IKT-st lähtuvalt rakendada.


This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet