Tutvumine programmiga Kodu Game Lab I


suletud kogukondKogukonna liikmed: 25
Omanik: Kristi SaarpuuTüüp: Õpikogukond

E-õppimisüritusega soovitakse õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid. Programmeerimine õpetab süsteemsemalt mõtlema ning on mänguline ja huvitav.

Toimumise aeg: 3. märts – 30. märts 2014

Registreerumine: 17. veebruar – 2. märts 2014, grupi täituvuseni

Sihtrühm: klassiõpetajad, kes on huvitatud programmeerimise õpetamisest algklassiõpilastele

Osalejate piirarv: 30

Kursuse maht: 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse

Eelduseks: võimalus õpetada algklassiõpilastele programmi Kodu Game Lab

Eesmärgid:

Õppimisüritusel osalejad tutvuvad programmiga Kodu Game Lab, mille abil luuakse visuaalset programmeerimiskeelt kasutades lihtne arvutimäng. Programm Kodu Game Lab arendab laste loovust, probleemide lahendamisoskust ja jutustamisoskust ehk oma loo rääkimist/väljendamist loodud mängu kaudu. Igaüks saab Kodu Game Labi abil luua mänge, ilma et tal oleks programmeerimisalaseid eelteadmisi.

  • Juhendada õpetajaid programmeerimisel programmiga Kodu Game Lab.
  • Pakkuda valikuliselt erinevaid käske programmi Kodu Game Lab õpetamisel, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks 1. kooliastmes läbi lihtsama arvutimängu loomise.
  • Anda etapiti tööülesandeid mängu pidevaks täiendamiseks põhikäskude abil.
  • Toetada õpetajaid õpilaste suunamisel programmeerimisel programmiga Kodu Game Lab.
  • Saada abistavat tagasisidet kursuslastelt sisuliseks täiustamiseks, parendamiseks.

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

Õpiväljundid:

Kursuse läbinud osaleja:

  • rakendab õpitud käske ja käsuridasid loovalt
  • teab, kuidas õpilastele omandatut edasi anda

 Õppimisürituse kava:

I nädal: 03.03 - 09.03

programmi allalaadimine, avamine ja seadistamine

tegelase importimine

tegelase liikumine

II nädal: 10.03 - 16.03

objektide importimine

tegelase reageerimine kokkupuutel objektiga

punktide loendamine

III nädal: 17.03 - 23.03

mängu lõpetamine

klaasseinad, taevas

lõpliku mängu käsud

IV nädal: 24.03 - 30.03

mängu õpetamine

tagasiside, refleksioon

 

Koolitaja: Kristi Saarpuu

Kontakt: e-mail kristi.saarpuu@gag.ee

Osavõtutasu:

Kursustel osalemine on alus- ja üldhariduskoolide õpetajatele ning kutsehariduskoolide üldainete õpetajatele TASUTA. NB! Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma et teavitaks sellest koolitajat enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust esitatakse talle arve summas 29 eurot.

http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/tutvumine-programmiga-kodu-game-lab-i

 

Koolitusele registreerumine toimub läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Otselink registreerumiseks sellele kursusele on siin.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes. 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet