Tutvumine programmiga Kodu Game Lab II


suletud kogukondKogukonna liikmed: 21
Omanik: Kristi SaarpuuTüüp: Õpikogukond

Koolitusega soovitakse õpetajatele anda lisateadmisi programmeerimise õpetamiseks algklassilastele programmiga Kodu Game Lab. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid. Programmeerimine õpetab süsteemsemalt mõtlema ning on mänguline ja huvitav.

Toimumise aeg: 7. aprill – 4. mai 2014

Registreerumine: 24. märts – 6. aprill 2014, grupi täituvuseni

Sihtrühm: klassiõpetajad, kes on huvitatud programmeerimise õpetamisest algklassiõpilastele

Osalejate piirarv: 30

Kursuse maht: 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse

Eelduseks: koolituse "Tutvumine programmiga Kodu Game Lab I" läbimine

Eesmärgid:

Õppimisüritusel osalejad töötavad programmiga Kodu Game Lab, mille abil luuakse või arendatakse edasi visuaalset programmeerimiskeelt kasutades lihtne arvutimäng. Programm Kodu Game Lab arendab laste loovust, probleemide lahendamisoskust ja jutustamisoskust.

  • Juhendada õpetajaid programmeerimisel programmiga Kodu Game Lab.
  • Pakkuda valikuliselt erinevaid käske programmi Kodu Game Lab õpetamisel.
  • Anda etapiti tööülesandeid mängu pidevaks täiendamiseks põhikäskude toel.
  • Toetada õpetajaid programmi Kodu Game Labi õpetamiseks.

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida kasutatakse:

Õpiväljundid:

Kursuse läbinud osaleja:

  • rakendab õpitud käske ja käsuridasid loovalt
  • teab, kuidas õpilastele omandatut edasi anda

Õppimisürituse kava:

I nädal: 07.04 - 13.04

tegelase/objektide värvus, suurus ja asend

pluss- ja miinuspunktid; mängu lõpetamise käskude muutmine

maastiku tasandamine ja kujundamine

valguse, vee, tuule, pilvede ja puude lisamine

II nädal: 14.04 - 20.04

taustamuusika ja heliefektid

teise tegelase/objektide lisamine; välimuse ja asendi muutmine, liikumine

tegelaste vaheline vestlus

eseme võtmine ja edasiandmine

kahel leheküljel käskude sisestamine

III nädal: 21.04 - 27.04

praktiline töö õpilastega

projektitöö

tagasiside

IV nädal: 28.04 - 04.05

videojuhendid mängu loomisel

lõputöö

refleksioon

 

Koolitaja: Kristi Saarpuu

Kontakt: e-mail kristi.saarpuu@gag.ee

Osavõtutasu:

Kursustel osalemine on alus- ja üldhariduskoolide õpetajatele ning kutsehariduskoolide üldainete õpetajatele TASUTA. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 20 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin.

http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/tutvumine-programmiga-kodu-game-lab-ii

Koolitusele registreerumine toimub läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Otselink registreerumiseks sellele kursusele on siin.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes. 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo