E-kursus Innovaatilised õpilood


suletud kogukondKogukonna liikmed: 29
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Toimumise aeg: 31. märts - 18. mai 2014

Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhtidele,  haridustehnoloogid

Kursuse maht: 26 tundi (1AP), e-kursuse lõpetajad saavad tunnistuse

Osalejate piirarv: 25 (registreerumine EKISes )

Kursuse lühikirjeldus:

Kursus innovaatilised õpilood aitab õpetajal muuta enda õpetamist kaasaegsemaks ja põnevamaks. Koolituse käigus räägitakse õpetamise muutumisest ning muutuva õppija vajadustest. Osalejatel on võimalus hinnata enda tööd ja kooli innovatsiooniküpsuse mudeli abil. Koolituse käigus tutvutakse mitmete erinevate õpilugudega ning töötatakse välja nig rakendatakse õpilastega kaasegne ja põnev õpilugu. 

Kursuse eesmärgid: 

Toetada õpetajaid innovaatiliste õpimeetodite rakendamisel koolis

Kursuse õpiväljundid:

1. Hindab enda kooli innovatsiooniküpsuse taset ning planeerib sellest lähtuvalt õpitegevusi. ISTE 2a)

2.  Kohandab või loob õpiloo lähtuvalt innovatsiooniküpsuse tasemest (ISTE 1c).

3. Rakendab õpilugu enda töös ning reflekteerib seda.(ISTE 2a)

4. Kasutab õpiloos erinevaid kaasaegseid digitaalseid vahendeid, mis toetavad erinevaid õpistiile (ISTE 2c)

5. Annab kinnangu  kaaskursuslaste õpilugudele (ISTE 1d)

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

  • Mis on õpilugu?

  • iTEC ülevaade

  • Mis on innovatsiooniküpsuse mudel?

  • Edukata - vahend õpiloo loomiseks

  • Õpiloo koostamine ja katsetamine

Eeldused:

Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit. Viimasel nädalal  veebikonverentsil osalemiseks vajalikud kõrvaklapid ja mikrofon

Koolituse läbimise nõuded

1. Hindab enda kooli /õpetamist lähtuvalt innovatsiooniüpsuse mudelist.
2. Kohandab või loob ise õpiloo
3. Rakendab õpilugu enda töös
4. Reflekteerib enda õpiloo rakendamist
5. Annab hinnangu kaasõppija õpiloole
Kava:
1. nädal (31.03-6.04) - saame tuttavaks, mis on innovatsioon, innovaatilised õpistsenaariumid 

2. nädal (7.04-13.04) - innovatsiooniküpsuse mudel, õpilood

3. nädal (14.04-20.04) - õpilugu, tehnoloogilised vahendid õpiloo toetuseks

4. nädal (21.04-27.04) - õpiloo vormistamine

vahenädal

5. nädal (05.05-11.05) - õpiloo rakendamine, reflekteerimne

6. nädal (12.05-18.05) - õpiloo esitlemine, evalvatsioon

Osavõtutasu

Kursustel osalemine on alus- ja üldhariduskoolide õpetajatele ning kutsehariduskoolide üldainete õpetajatele TASUTA. 
NB!
 Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma et teavitaks sellest koolitajat enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust esitatakse talle arve summas 29 eurot.

Koolitajad: Meeri Sild,  Siret Lahemaa

e-mail: meerisild[at]gmail.com, siretlahemaa[at]gmail.com

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Otselink registreerumiseks EKISes on siin.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet