• Kogukonnad
  • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad (Türi PK)

Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad (Türi PK)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 13
Omanik: Laine AluojaTüüp: Ainealane kogukond

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid.

Kursuse materjalid on ka aadressil http://3fahug.havike.eenet.ee/loovus/

1. Klõpsa lingil I moodul, tutvu materjalidega ja täida ülesanded
I moodul Loovus. Loovuse äratamise meetodid

2. Klõpsa lingil II moodul, tutvu materjalidega ja täida ülesanded
II moodul 6 mõttemütsi meetod. Esitlusvahendid

3. Klõpsa lingil III moodul, tutvu materjalidega ja täida ülesanded
III moodul Loovtöö III kooliastmes. Loovtöö esitlemise vahendid.

4. Klõpsa lingil IV moodul, tutvu materjalidega ja täida ülesanded
IV moodul Loovus ja hindamine. Kokkuvõte kursusest.

Kursuse eesmärk
Tutvustada ja õpetada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja vahendeid.

Kursuse maht
16 tundi auditoorset õpet
4 tundi iseseisvat tööd
0,5 AP

Sihtgrupp
Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhtkond ja kutseõppeasutuste üldainete õpetajad.

Vajalikud eelteadmised
Omandatud õpetajate I taseme haridustehnoloogilised pädevused. Kursus toetab II taseme pädevusi.

Õppekava
Loovus
Loovuse äratamise meetodid
Ühistöövahendid
Koolielu portaal
6 mõttemütsi meetod
Esitlustarkvara Prezi
Mõistekaardi tarkvara Mindomo
Loovtöö ja riiklik õppekava
Loovtöö esilemise vahendid
Pildiesitluste vahend PhotoPeach
Plakatite loomise keskkond Glogster
Virtuaalsed töölehed
Loovus ja hindamine
Hindamismudelite kasutamine loovtöö hindamisel

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet