Esimesed sammud programmeerimises


suletud kogukondKogukonna liikmed: 38
Omanik: Kristi RahnTüüp: Õpikogukond

Koolitusel osalejad saavad ülevaate baasoskustest, mis aitavad lastel jõuda programmeerimiseni. Tutvutakse hiire-, klaviatuuri-, loogika-,  mõtlemis- ja vähest programmeerimist nõudvate mängudega. See on ettevalmistav õppimisüritus,  mille abil luuakse õpilaste valmisolek programmeerimisega tegelemiseks. Antakse ka esmased teadmised programmeerimisega seotud mõistetest ja programmidest. 

Koolituse eesmärk:

  • Anda ülevaade mängudest, mis aitavad lastel arvutikasutamise üldoskusi arendada (hiiretöö, klaviatuuri kasutamine, internetis liikumine)

  • Pakkuda valik mängudest, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks  1. kooliastmes eeltööna programmeerimisele

  • Anda esmane ülevaade programmeerimisest ja sellega seotud olulisematest mõistetest

  • Toetada ja juhendada õpetajaid, et nad  julgeksid ja oskaksid  õpilasi programmeerimisega tegelema suunata

Toimumisaeg: 20.oktoober- 17.november

Sihtgrupp:

lasteaiaõpetajad ja klassiõpetajad, huvijuhid

Koolituse teemad:

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

G-Compris,  veebipõhised hiire- ja klaviatuurimängud, mõtlemis- ja loogikamängud, vähest programmeerimist nõudvad mängud

 Koolituse maht ja kestvus:

1 EAP (26 akad/h),  4 nädalat 

Õppetöö vorm: veebipõhine

Koolitaja: Kristi Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium, algõpetuse õppetooli juhataja)

Osalemise eeldused: 

Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90% ulatuses kursuse kodustest töödest.

Koolituse läbinud osaleja:

  • rakendab õpilastega vähemalt 10 erineva raskusastmega hiire-, klaviatuuri-, loogika- ja mõtlemis- ning programmeerimisega seotud mängu ((ISTE 2.a.ISTE 2.c)

  • defineerib põhilisi programmeerimisega seotud mõisteid (ISTE 1.d)

 

Õppimisürituse kava:

I nädal: tutvumine, hiire- ja klaviatuurimängud, GCompris

II nädal: loogika- ja mõtlemismängud veebis

III nädal: mis on programmeerimine- ülevaade programmeerimisega seotud mõistetest; kergemad programmeerimise juurde juhatavad mängud

IV nädal: veidi keerulisemad programmeerimise juurde juhatavad mängud, kokkuvõtted

Osavõtutasu:

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 32 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 32 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

 

Koolituste toimumisi vaata Innovatsioonikeskuse koolitusveebist http://koolitus.hitsa.ee/

 

Lisainfo: 

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

 

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet