MSW Logo I


suletud kogukondKogukonna liikmed: 39
Omanik: Kristi SaarpuuTüüp: Õpikogukond

Koolituse lühikirjeldus

Koolitusel osalejad tutvuvad programmiga MSW Logo, mis on lihtne programmeerimiskeel ja sobib kasutamiseks algklasside õpilastega. Programmi MSW Logoga tehakse lihtsamaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis arendavad analüütilist mõtlemist ning õpetavad nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. Programm MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimist.

Koolituse eesmärk:

  • Anda ülevaade programmeerimiskeelest MSW Logo ja sellega seotud põhimõistetest.

  • Pakkuda praktilisi ülesandeid, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks.

  • Toetada õpetajaid õpilasi programmeerima suunamisel.

Sihtgrupp:

Klassiõpetajad

Toimumisaeg: 12.10 - 09.11

Koolituse teemad:

  • MSW Logo programmeerimiskeele põhikäskudega tutvumine

  • Kilpkonnagraafika

  • Lihtsamate käsuridade ja tsüklite sisestamine

Koolituse kava:

1. nädal 

Kilpkonna liikumine edasi-tagasi

Kilpkonna pööramine vasakule-paremale

Joone kustutamine

Pildi panemine taustaks

Kilpkonna saatmine koju

2. nädal

Kaetud ekraan

Sulg üles, sulg alla

Kilpkonna käskude kordamine (repeat). Ruut

3. nädal

Ruutudest pilt

Kilpkonna käskude kordamine (repeat). Kolmnurk

Kilpkonna käskude kordamine (repeat). Ristkülik

4. nädal

Penreverse 

Loovtöö: õpitud oskuste rakendamine

Refleksioon. Tagasiside

 

Koolituse maht ja kestvus:

1 EAP (26 akad/h),  4 nädalat 

Õppetöö vorm: veebipõhine

Koolitajad: Kristi Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), Kristi Saarpuu (Tallinna Kesklinna Põhikool)

Osalemise eeldused: 

Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.

Koolituse läbimise nõuded:

Koolitusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses nõutavatest kodustest töödest.

Koolituse läbinud osaleja:

 

Osavõtutasu:

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 32 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 32 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Koolituste toimumisi vaata Innovatsioonikeskuse Sündmuste kalendrist http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused

Lisainfo: 

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet