MSW Logo II


suletud kogukondKogukonna liikmed: 20
Omanik: Kristi RahnTüüp: Õpikogukond

Koolituse lühikirjeldus

Koolitusel osalejad jätkavad tutvumist programmiga MSW Logo. See programmeerimiskeel sobib oma lihtsuses kasutamiseks ka nooremate õpilastega. Programmiga MSW Logo sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi analüütiliselt mõtlema ning õpetavad neid nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimise juurde asumist.

 

Koolituse eesmärk:

  • Jätkata tutvumist programmeerimiskeele MSW Logo võimalustega ja sellega seotud olulisemate mõistetega.

  • Anda praktilisi ülesandeid, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks.

  • Toetada õpetajaid õpilaste programmeerimisega tegelema suunamisel.

 

Sihtgrupp:

Klassiõpetajad, kes on läbinud koolituse “Tutvumine programmiga MSW Logo I”, ning teised õpetajad, kes soovivad õppetundides programmi kasutada ja kes on keskmisest parema arvutikasutuse oskusega.

Toimumisaeg: 16.11 - 14.12

Koolituse teemad:

  • MSW Logo programmeerimiskeelega tutvumise jätkamine

  • Kilpkonnagraafika

  • Keerulisemate käsuridade ja tsüklite sisestamine

 

Koolituse maht ja kestvus:

1 EAP (26 akad/h),  4 nädalat 

Õppetöö vorm: veebipõhine

 

Koolitajad: Kristi Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), Kristi Saarpuu (Tallinna Kesklinna Põhikool)

 

Osalemise eeldused: 

Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.

 

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest.

 

Koolituse läbinud osaleja:

 

Osavõtutasu:

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 32 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 32 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

 

Koolituste toimumisi vaata Innovatsioonikeskuse Sündmuste kalendrist http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused

 

Lisainfo: 

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo