• Kogukonnad
  • Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2014/2015

Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2014/2015


suletud kogukondKogukonna liikmed: 13
Omanik: Georgi SkorobogatovTüüp: Õpikogukond

“The irony of life is that it is lived
forward but understood backward.”
Søren Aabye Kierkegaard

Antud kogukond hõlmab 2013/2014 õppeaasta kevadsemestril Tallinna
Ülikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN 6023 "Kritiiline
mõtlemine ja kriitiline refleksioon" aine läbivaid üliõpilasi

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo