• Kogukonnad
  • Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus"

Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 26
Omanik: Laine AluojaTüüp: Ainealane kogukond

Toimumise aeg: 3. november - 30. november 2014

Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid,  haridustehnoloogid

Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse

Osalejate piirarv: 30 (registreerumine SIIN)

Kursuse lühikirjeldus:
Kursusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koostööprojektide võimalustest, õpivad koostama projektikava ja seda siduma projektiideega ja tutvuvad projektitööks vajalike erinevate veebivahenditega. Erilist tähelepanu pööratakse kursusel rahvusvahelisele projektile
eTwinning - õpitakse tundma eTwinningu portaali ning leidma seal rahvusvahelist  projektipartnerit.

Koolituse teemad:
1. projektikava koostamine;
2. veebivaahendid projektitöös;
3. rahvusvahelise koostööprojekti eTwinning portaaliga tutvumine;
4. projektiidee sisestamine eTwinning portaali;
5. koostööpartneri leidmine.

Eeldus:
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.

Kursuse õpiväljundid:
1. annab hinnangu kaaskursuslase projektikavale (ISTE 1.d)
2. teab erinevaid koostööprojektide võimalusi, oskab koostada projektikava ja seda siduda projektiideega (ISTE 2.a)
3. oskab valida projektitööks erinevaid veebivahendeid (ISTE 3.a)
4. tunneb eTwinningu portaali ja oskab seal partnerit leida ning projekti sõlmida (ISTE 4.d)

Õppeprotsessi kirjeldus

  • iseseisev töö (materjalide läbitöötamine, oma arvamuse kujundamine, iseseisvate tööde sooritamine tähtaegselt)
  • osalemine aruteludes
  • kaaslaste tööde kommenteerimine

Kursuse ajakava
I moodul - 3. november – 13. november (sissejuhatus, enesetutvustus, projektikava koostamine)
II moodul - 14. november - 19. november (veebivaahendite valimine projektitööks)
III moodul - 20. november - 30. november (rahvusvahelise koostööprojekti eTwinning portaaliga tutvumine, projektiidee sisestamine ja koostööpartneri leidmine)

Kohustuslikud nõuded
Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda aruteludes, luua projektikava ja veebilehekülg projekti teostamiseks, registreeruda eTwinning portaali kasutajaks ja sisestada oma projektiidee.

Koolitaja
Laine Aluoja
aluojalaine[at]gmail.com

Sel õppeaastal toimub kõikidele koolitustele registreerumine läbi koolitusveebi aadressil https://koolitus.hitsa.ee

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil.  Kui kasutajal ei olnud varem Koolitusveebi kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. 

Koolitusveebis saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". 
Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitajana kinnitan AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud Koolitusveebis

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Kursusel osalemiseks sisene "Koolielu.ee" portaali, otsi üles kogukond "Õppimisüritus eTwinning projektid koolielus", ava kogukonna kirjeldus ja klõpsa viitel [Palu liikmelisust].
Kohtumiseni!

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet