• Kogukonnad
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 5"

E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 5"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 35
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Ainealane kogukond

Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat koos luua. Kõike õpitut saab õpetaja kohe õpilastega ka arvutiklassis järele proovida.

Kursuse läbiviija: Siret Lahemaa
Kursuse loojad: Siret Lahemaa, Ingrid Maadvere
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, õppealajuhatajad.
Kursuse maht
1 EAP (26 akad/h),  6 nädalat
Osalejaid
 kuni 35

Kursuse eesmärgid:

 • Tutvuda rühmatöö metoodikaga.
 • Õppida kasutama veebipõhiseid ajurünnaku vahendeid.
 • Õppida kasutama erinevaid ühiskirjutamise ja -joonistamise vahendeid
 • Tutvuda autoriõigustega.

Koolituse teemad:

 • rühmatöö metoodika
 • rühmade loomiseks ning ühistööks sobivad veebipõhised töövahendid ja keskkonnad
 • rühmatöö toetamine ja hindamine

Kursuse aeg ja sisu:

1. nädal (15.09-21.09): mis on rühmatöö, ideekaart (Mindomo).
2. nädal (22.09-15.09): rühmatöö õppetöös, ajurünnakuvahendid (Tricider, AnswerGarden).
3. nädal (29.09-05.10): rühmade moodustamine (TeamUp).

4. nädal (06.10-12.10): rühmatöö organiseerimine, ühiskirjutamine.

5. nädal (13.10-21.10): rühmatöö toetamine ja hindamine, erinevad ühistöövahendid.

vahenädal (20.10-26.10)

6. nädal (27.10-02.11): kokkuvõte kursusest.

Osalemise eeldused: 
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni. 

Koolituse läbimise nõuded:Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest ( kogemuste kirjeldused, veebipõhise rühmatöö läbi viimine, hindamine  ja tulemuste analüüsimine, osalemine veebiseminaril).

Koolituse läbinud osaleja:

 • Rakendab erinevaid veebivahendeid rühmatöö ettevalmistamisel,läbi viimisel ja reflekteerimisel (ISTE 1b, ISTE 2b, ISTE 3cISTE 3a)
 • Kasutab erinevaid veebivahendeid lähtuvalt õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest (ISTE 2a)
 • On teadlik autoriõigustest ja järgib neid rühmatööd läbi viies (ISTE 4.a.)

 • Õppijate õppimise toetamiseks hindab olemasolevaid ning uusi veebivahendeid. (ISTE 5.c.)

Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 29 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 29 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Teisi koolituste toimumisi vaata HITSA koolitusveebist https://koolitus.hitsa.ee/.

 

Lisainfo: 

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet