• Kogukonnad
  • e-kursus "Nutitelefonide rakendused ja kasutamine õppetöös 3"

e-kursus "Nutitelefonide rakendused ja kasutamine õppetöös 3"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 38
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Toimumise aeg: 22.september-20. oktoober 2014
Sihtgrupp:
 üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.
Kursusel osalemiseks on vajalik nutitelefoni (iPhone, android) olemasolu.
Kursuse maht:
 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse
Osalejate piirarv
: 30
Kursuse lühikirjeldus: 
Nutitelefonid on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutitelefonide ja võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Tutvutakse nutitelefonis olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest appidest.

Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutitelefone kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi nutitelefonide kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev. 

Kursuse eesmärgid:

  • tutvuda nutitelefonide rakendustega
  • õppida kasutama nutitelefonide rakendusi õppetöös
  • leida koostöös võimalusi nutitelefonide rakendamiseks erinevate ainete õpetamisel
  • rakendada aktiivõpet kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid kasutades 

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

nutitelefon (iPhone, android)

sisseehitatud seaded: audio (diktofon), kaamera (foto, video), GPS

allatõmmatavad: erinevatele ainetele ja erinevatele mudelitele (iPhone, android) sobivad vabavaralised rakendused veebist

Kursuse kava:

1. nädal (22.09- 28.09) - saame tuttavaks, tutvumine oma nutitelefoni rakendustega (kaamera, diktofon, GPS), failide laadimine telefonist arvutisse

2. nädal (29.09- 05.10) - erinevad allalaaditavad rakendused, nende otsimine ja telefoni saamine

3. nädal (06.10- 12.10) – õuesõpe, võimalused nutitelefoni kasutamiseks väljaspool klassiruumi

4. nädal  (13.10- 20.10)- tunnikavade loomine, ideede vahetamine, tagasiside andmine

Koolitajad: Siret Lahemaa ja Kristi Rahn

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet