e-kursus Animatsioon 4


suletud kogukondKogukonna liikmed: 34
Omanik: Evi TarroTüüp: Õpikogukond

Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity.

Toimumise aeg: 06.10-16.11.2014

Tunnistus: e-kursusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada kõik kodutööd ja Youtube üleslaetud üks kursuse jooksul tehtud animatsioon.

Kodutööd Ülesanded asuvad "Kogukonna lehekülgedel".

Eesmärgid:

  • tutvuda oluliste mõistetega animatsiooni loomisel
  • stsenaarium
  • õppida kasutama erinevaid programme animatsiooni loomiseks
    • Movie Maker või Live Movie Maker või MonkeyJam
    • Inkscape, võib kasutada MS Paint
  • Audacity (helitöötlusprogramm)

Õppimisürituse kava:

1. nädal 06.10-12.10.2014 Kursusega tutvumine, enesetutvustus, näidetega tutvumine. Tutvumine animatsiooni eri liikidega: lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon, plastiliin modelleerimine. ÜLESANDED

2. nädal 13.-19.10.2014 Kriipsu-Juku arvutianimatsioon Stykz. Veebipõhised arvutianimatsioonid.ÜLESANDED

3. nädal 20.-26.10.2014 Animafilmi (harjutustöö) tegemine MovieMakeri, LiveMovieMakeri või MonkeyJam'iga. ÜLESANDED

4. nädal 27.10-02.11.2014  Stsenaariumi koostamise tutvustamine, filmiideede leidmine. ÜLESANDED

5. nädal 03.-09.11.2014 Piltide joonistamine filmi jaoks. ÜLESANNE: Laadida kogukonna failidesse üks filmi jaoks joonistatud pilt. 

6. nädal 10.-16.11.2014 Animafilmi monteerimine, helindamine ja avaldamine Youtubes. ÜLESANNE

7. nädal 17.-23.11.2014 Lisaaeg tööde lõpetamiseks

Koolitajad:

Ene Moppel, ene.moppel@gmail.com, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium

Krista Kõlli, krista@vkg.werro.ee, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium

Evi Tarro, evitarro@gmail.com, Võru Kesklinna Kool

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet