• Kogukonnad
  • Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks 2014

Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks 2014


suletud kogukondKogukonna liikmed: 34
Omanik: Tiia NiggulisTüüp: Õpikogukond

Hindamismudel on suurepärane vahend õpetajale ja õpilasele tagasiside andmiseks õppimise edenemisest. Lisaks sellele, et hindamismudel aitab kirjeldada hetkeolukorda on sellelt võimalik välja lugeda ka siht, kuhu edasi minna ja vaadata, millised arengud on toimunud. Samuti võimaldab hindamismudel õpilast tunnustada teadmiste/tegevuste eest, mis tal on hästi läinud ja mis vajaks parendamist. Hindamismudel sobib nii enese kui ka paarilise hindamiseks ning hindamismudeli abil hindamine on objektiivne. Hindamismudel sobib suurepäraselt ka pikaajaliste (projektõpe, õpimapp) ja mitmeid erinevaid (osa)oskusi nõudvate õpitegevuste hindamiseks. Kuidas kõike seda teha, saad teada, kui osaled hindamismudelite e-koolitusel.

NB! Palun kindlasti registreerida ennast koolitusele ka HITSA koolitusveebi kaudu:

 https://koolitus.hitsa.ee/training/55 

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

Materjalid leiate vasakult Kogukondade leheküljed alt.

Kirjeldus

1. Kursuse eesmärgid

  • tutvustada kujundava hindamise põhimõtteid
  • õppida koostama ja kasutama hindamismudeleid

2. Õppeprotsessi kirjeldus

  • iseseisev töö (materjalide läbitöötamine, oma arvamuse kujundamine, kodutööde sooritamine ja lisamine tähtaegselt)
  • osalemine grupiaruteludes
  • kaaslaste kodutöö kommenteerimine

3. Kursuse ajakava

I nädal -  (sissejuhatus, enesetutvustus, kujundav hindamine)
II nädal - (hindamismudelid kui kujundava hindamise rakendamise võimalus, erinevad hindamismudelite veebikeskkonnad)
III nädal - (tutvumine eelnevalt loodud hindamismudelitega, hindamismudelite loomine)
IV nädal - (hindamismudelite loomine ja rakendamine õppetöös, kokkuvõte ja tagasiside)

4. Kohustuslikud nõuded

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda aruteludes, luua ja kasutada koolis vähemalt ühte hindamismudelit ning anda tagasisidet hindamismudeli kasutamise kohta.

5. Kursuse organiseerimise ja läbiviimisega seotud isikute 
kontaktandmed:

Tiia Niggulis: tiia.niggulis[ät]real.edu.ee

Veiko Hani: veiko.hani[ät]gmail.com

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet