• Kogukonnad
 • E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 4"

E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 4"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 31
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Ainealane kogukond

Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice . Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. E-kursusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi, kuidas neid ainetundides rakendada.

 

Kursuse läbiviija: Siret Lahemaa
Kursuse loojad: Siret Lahemaa
Sihtgrupplasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid
Kursuse maht
: 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Osalejaid
 kuni 35

Kursuse eesmärgid:

 • tutvuda erinevate veebipõhiste esitluste loomist võimaldavate vahenditega
 • õppida kasutama veebipõhiseid esitluste loomise vahendeid,
 • luua ja avaldada esitlusi veebis

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

 • tutvumine nõuetega esitlustele
 • veebipõhiste esitluste loomise vahendid 
 • esitluste loomine veebipõhiste vahenditega (GoogleDocs, Zoho Show, Prezi, Mindomo, vm)
Kursuse aeg ja sisu:
1. nädal (12.01 - 18.01 ) - saame tuttavaks, esitlusteks sobivad programmid, autoriõigused
2. nädal (19.01 - 25.01) - nõuded esitlustele, erinevad esitluste loomise vahendid, Mindomo
3. nädal (26.01 - 01.02) - erinevad veebipõhised esitluste loomise vahendid
4. nädal (2.02 - 8.02) - esitlused nutivahenditel, nõuded ettekandele
5. nädal (15.02 - 22.02) - esitluste koos loomine, 
vahenädal (09.02 - 14.02)
6. nädal( 23.02- 28.02) - tööde lõpetamine, ühistöös esitluse loomine, tagasiside andmine

Osalemise eeldused: 
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni.

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest ( kogemuste kirjeldused, esitlusteloomine,esitluse katsetamine ja hindamine).

Koolituse läbinud osaleja:

 • Loob erinevat tüüpi esitlusi (ISTE 2.a.ISTE 2.c.)

 • Kasutab erinevaid programme ja veebivahendeid esitluste loomisel (ISTE 3cISTE 3a)

 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid esitlusi luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

 • Õppijate õppimise toetamiseks hindab olemasolevaid ning loob uusi esitlusi. (ISTE 5.c.)

Õppetöö vorm: veebipõhine

 Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 29 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 29 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Teisi koolituste toimumisi vaata HITSA koolitusveebist https://koolitus.hitsa.ee/.

Lisainfo: 

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo