E-kursus "Juhendite loomine 6"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 20
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama internetis. Kursus on mõeldud algajatele.

Koolituse eesmärk:

 • Tutvuda erinevat liiki juhenditega.

 • Õppida looma eri tüüpi juhendeid (nt slidecast, ekraaniviisor), kasutades arvutiprogramme ja veebipõhiseid programme ning neid internetis avaldama

 • Õppida võrdlema ja hindama erinevaid juhendeid.

 • Tutvuda autoriõigustega.

Sihtgrupp:

lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid

Koolituse teemad:

 • Juhendite liigid

 • Tekstipõhiste juhendite loomine MS Word või OOWriteri abil

 • Esitluse, kui juhendi loomine 

 • Videojuhendi loomine

 • Juhendite avaldamine veebis

 • Juhendite hindamine

 • autoriõigustega arvestamine juhendite loomisel

Koolituse maht ja kestvus: 1 EAP (26 akad/h),  6 nädalat

Koolitaja: Siret Lahemaa, Lauka Põhikool,

Kursuse aeg ja sisu:

1. nädal (16.03 - 22.03): juhendite liigid, millised juhendid meeldivad õpilastele.
2. nädal (23.03 - 29.03): juhendid Koolielus, tekstipõhised juhendid.
3. nädal (30.03 - 05.04): esitlus kui juhend, slidecast, Voicethread.
4. nädal (06.04 - 12.04): screencast, Screen-o-matic.
 Vahenädal (13.04 - 19.04): VAHENÄDAL

5. -6. nädal (20.04 - 26.04 ): juhendite võrdlemine, katsetamine õpilastega.

6. nädal (27.05 -03.05): kursuse kokkuvõte.

Osalemise eeldused: 
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni. 

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest ( kogemuste kirjeldused, kasutamisvõimaluste väljatoomine, tekstipõhise juhendi loomine, esitluse loomine, videojuhendi loomine veebis, juhendite katsetamine ja hindamine).

Koolituse läbinud osaleja:

 • Loob erinevat tüüpi juhendeid (ISTE 2.a.ISTE 2.c.)

 • Kasutab erivenaid programme ja veebivahendeid juhendite loomisel (ISTE 3cISTE 3a)

 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid juhendeid luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

 • Õppijate õppimise toetamiseks hindab olemasolevaid ning uusi juhendeid. (ISTE 5.c.)

Õppetöö vorm: veebipõhine

Osavõtutasu:

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 32 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 32 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Koolituste toimumisi vaata Innovatsioonikeskuse Sündmuste kalendrist http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused

 

Lisainfo: 

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet