IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 6


suletud kogukondKogukonna liikmed: 30
Omanik: Anu PeriTüüp: Õpikogukond

Lasteaiaõpetajatele mõeldud veebipõhine koolitus, kus tutvustatakse lastele sobivaid mänge ning programme. 

Miks kasutada lasteaias kaasaegseid tehnoloogiaid?

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite mõtestatud ja mõõdukas kasutamine

 • toetab lapse mõtlemist ja keskendumisvõimet
 • arendab mälu ning silma ja käe koostööd
 • on motiveeriv ja aitab õpitut paremini omandada ning kinnistada

Koolituse lühikirjeldus:

Koolitusel tutvutakse lasteaialastele sobivate ja õppekavaga seotud arvutisse laetavate ja veebipõhiste programmidega. Koolituse käigus saadakse mõtteid, kuidas IKT vahendeid lasteaias kasutada, et õppimine oleks lastele põnev ja sisukas.

 

Koolituse eesmärk:

 • Tutvuda lasteaiale sobivate arendavate mänguprogrammide ning keskkondadega
 • Õppida kasutama lihtsaid joonistusprogramme
 • Tutvuda autoriõigustega
 • Tutvuda vabavaraliste pildikogudega
 • Õppida looma fotoesitlust ning „rääkivat“ pilti
 • Õppida looma puslesid
 • Leida võimalusi, kuidas kasutada õppetöös animatsioone ja videoid
 • Toetada ja julgustada õpetajat kasutama IKT vahendeid laste loovuse arendamise

Sihtgrupp:

lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, eelkooliõpetajad.

Koolituse teemad:

 • arvutisse laetavad ja veebipõhised õppemängud (Sebran, MiniSebran, GCompris)
 • joonistamisprogrammid ja nende kasutamine õppetöös (Drawing for Children, TuxPaint)
 • fotoesitluste ja rääkivate piltide loomine (PhotoStory3, Fotobabble).
 • videode ja animatsioonide leidmine ja kasutamine
 • puslede loomine

Koolituse maht ja kestvus: 16 akad/h,  4 nädalat

Koolituse aeg: 13.04.2015- 10.05.2015

Õppetöö vorm: veebipõhine

Koolitaja: Anu Peri, lasteaiaõpetaja, Tallinna Tuule Lasteaed

Osalemise eeldused: 

Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, võimalusel mikrofoni.

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud ja esitanud kõik kodused tööd (kogemuste kirjeldused, kasutamisvõimaluste väljatoomine, joonistamine veebis, fotoesitluse ja rääkiva pildi loomine, puslede loomine ja videote kasutamine õppetöös).

Koolituse läbinud osaleja:

 • rakendab digivahendite abil õppijate loovust ja innovatsiooni toetavaid meetodeid (ISTE 1.a. )
 • teab, kust otsida õppetööks sobivaid õppemänge, videoid  (ISTE 2.a.ISTE 2.c);
 • oskab kasutada vähemalt ühte keskkonda fotoesitluse ja rääkiva pildi loomiseks ja avaldamiseks  (ISTE 2.a.ISTE 1.a.);
 • kasutab sobivaid töövahendeid enda vajadustest lähtuvalt  (ISTE 2.a.ISTE 3.a);
 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid pildifaile kasutades, fotoesitlusi luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

Koolitusele registreerimine: Esmalt registreerige end HITSA koolitusveebis http://koolitus.hitsa.ee/training/2. Seejärel liituge antud õppimiskogukonnaga Koolielus. Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

Osavõtutasu:

Kursusel osalemine on alus- ja üldhariduse õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 20 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 20 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Koolituste toimumisi vaata Innovatsioonikeskuse Sündmuste kalendrist http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused

 

Lisainfo:

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet