• Kogukonnad
  • Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös 3

Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös 3


suletud kogukondKogukonna liikmed: 2
Omanik: Kristi RahnTüüp: Õpikogukond

Toimumise aeg: 26.01-22.02 2015
Sihtgrupp:
 üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.
Kursusel osalemiseks on vajalik nutitelefoni (iPhone, android) olemasolu.

Koolituse maht ja kestvus:

1 EAP (26 akad/h),  4 nädalat 

Õppetöö vorm: veebipõhine

Osalejate piirarv: 30
Kursuse lühikirjeldus: 
Nutitelefonid on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutitelefonide ja võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Tutvutakse nutitelefonis olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest appidest.

Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutitelefone kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi nutitelefonide kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev. 

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90% ulatuses kursuse kodustest töödest.

Koolituse läbinud osaleja:

  • kasutab nutitelefonide rakendusi õppetöös erinevate ainete õpetamisel (ISTE 2.c)
  • rakendab aktiivõpet kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid kasutades (ISTE 1.b, ISTE 3.a)

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

nutitelefon (iPhone, android)

sisseehitatud seaded: audio (diktofon), kaamera (foto, video), GPS

allatõmmatavad: erinevatele ainetele ja erinevatele mudelitele (iPhone, android) sobivad vabavaralised rakendused veebist

Õppimisürituse kava:

1. nädal - saame tuttavaks, tutvumine oma nutitelefoni rakendustega (kaamera, diktofon, GPS), failide laadimine telefonist arvutisse

2. nädal - erinevad allalaaditavad rakendused, nende otsimine ja telefoni saamine

3. nädal  – õuesõpe, võimalused nutitelefoni kasutamiseks väljaspool klassiruumi

4. nädal - tunnikavade loomine, ideede vahetamine, tagasiside andmine

Koolitajad: Taimi Dreier ja Kristi Rahn

e-mail:  taimidreier@gmail.com     kristi.rahn@gag.ee

 

Osavõtutasu:

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 20 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 20 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

 

Koolituste toimumisi vaata Innovatsioonikeskuse koolitusveebist http://koolitus.hitsa.ee/

 

Lisainfo: 

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet