• Kogukonnad
  • Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel

Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel


suletud kogukondKogukonna liikmed: 28
Omanik: Laine AluojaTüüp: Ainealane kogukond

Toimumise aeg: 9. november - 14. detsember 2015

Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid

Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse

Osalejate piirarv: 30 (registreerumine https://koolitus.hitsa.ee/training/142/register)

Kursuse lühikirjeldus:
Kursus käsitleb õpitarkvara T-Algebra ja nutiseadme kasutamise võimalusi matemaatika algebra teema õpetamisel.
Kursusel õpitakse lahendama ja looma ülesandeid T-Algebra abil ülesannete lahendamiseks ja iga osaleja koostab vastavalt vajadusele ülesannete kogu algebra ülesannete lahendamise harjutamiseks ja rakendab ülesannete kontrollimisel nutiseadmeid. T-Algebra abil loodud ülesanded võimaldavad õpetajal õppija poolt lahendatud ülesandeid kontrollida ja analüüsida tekkinud vigu. Õpitarkvara kasutamine aitab õpilasel arendada loogilist mõtlemist ja üldistamist, õppimine on motiveeriv ja individuaalne ning õpilase tähelepanu on hästi haaratud. Tagasiside on kohene ja efektiivne.

Kursusel osalemiseks ei ole vajalikud algteadmised programmist T-Algebra. Et õppetöö toimub Koolielu portaalis, peavad kursusel osalejal olema põhioskused töötamisest arvutikeskkonnas.
Kursuse lõpetanu oskab kasutada programmi erinevaid võimalusi õppetöös ning oskab valmistada kvaliteetseid õppematerjale selle programmi abil ja kasutada nutiseadet ülesande lahenduse kontrollimisel.
Kursus on tasuta

Koolituse ajakava:
I moodul  (9.11 - 15.11)
Tutvumine programmiga T-Algebra ja tarkvara installeerimine arvutisse;
II moodul (16.11 - 22.11)
Ülesannete lahendamine õpiprogrammiga T-Algebra ja lahenduste kontrollimine nutiseadmega, lahenduste analüüs;
III moodul (23.11 - 8.12)
Ülesannete (kogu) loomine ja kasutamine aine õpetamisel;
IV moodul (9.12 - 14.12)
Ülesannete kasutamise analüüs, algebraülesannete lahendamiseks rakenduste kogu koostamine, refleksioon.

Eeldus:
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja nutiseadet.

Kursuse õpiväljundid:
• kavandab ja kohandab õppimise ning loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
• kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õppeesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
• kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate võimeid (ISTE 2.c.)

Kohustuslikud nõuded:
tunnistuse saamiseks tuleb osaleda aruteludes ja sooritada iseseisevad tööd tähtaegselt.

Koolitaja
Laine Aluoja
aluojalaine[at]gmail.com

Sel õppeaastal toimub kõikidele koolitustele registreerumine läbi koolitusveebi aadressil https://koolitus.hitsa.ee.
Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil.  Kui kasutajal ei olnud varem Koolitusveebi kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit.
Koolitusveebis saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonilise tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga.
Selleks sisenege kasutajakontoga Koolielu (http://koolielu.ee) portaali, avage Kogukondade lehekülg ja minge kogukonna "Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel" lehele, avage see ja klikkige paremal üleval viitel [Palu liikmelisus].
Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks. Kinnitamine võib võtta aega.
NB! Koolitaja kinnitab AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud Koolitusveebis.

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

KOHTUMISENI!

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet