Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Ehte Humanitaargümnaasiumis)

Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Ehte Humanitaargümnaasiumis)

Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Ehte Humanitaargümnaasiumis)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 19
Omanik: Dmitri MištšenkoTüüp: Õpikogukond

 

Digialgus: Помощь в развитии творчества при помощи технологий

 

Объем:  1 EAP ( 26 ak/h)

Форма обучения: 4х4ч - аудиторное обучение + 10ч - самостоятельная работа.

Темы:

  1. Фотографии в интернете и в смарт-устройствах

  2. Программы для рисования и использование иллюстраций

  3. Создание презентаций и использование звуков

  4. Создание презентаций с музыкой и звуком. Создание говорящих изображений


Digialgus on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt väljatöötatud täiendkoolitusprogramm lasteaia- ja algklassiõpetajatele, kes teevad alles esimesi samme digivahendite kasutamisel õppetöös. Koolitustel jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas õppetööd põnevamaks ning mängulisemaks muuta.

Kogukond on loodud kursuse "Loovuse toetamine tehnoloogia abil" koolitusel osalevatele õpetajatele. 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Logida sisse Kooliellu oma kasutajakontoga (juhend) ja paluda koolitusele pääsemise liikmelisust.
Kursuse toimumise aeg koolitusklassis: 17. 11 - 08.12.2015
Koolituspäevad

  • 17.11 kell 15.30-18.45
  • 24.11 kell 15.30-18.45
  • 01.12 kell 15.30-18.45
  • 08.12 kell 15.30-18.45

Toimumise koht: Ehte Humanitaargümnaasium

Address: Tallinn, Ehte 9, ruum 420

Koolituse maht: 1 EAP (26 ak/h)

Õppetöö vorm: 4x4 ak/h auditoorset õpet + 10 ak/h iseseisvat tööd

Koolituse lühikirjeldus: Kursusel osalejad saavad ülevaate erinevatest pilditöötlus-, joonistamis- ja audioprogrammidest, vabavaralistest esitluse loomise programmidest ja esitluste ja fotoesitluste helindamisest. Kursuse jooksul koduse tööna viiakse koostöös lastega läbi fotografeerimine, luuakse ühine või grupi kunstitöö ja pusle sellest, lindistatakse helifaile lastega ning helindatakse laste kunstitöid.

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet