• Kogukonnad
  • Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (Orava Pk)

Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (Orava Pk)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 16
Omanik: Ene MoppelTüüp: Õpikogukond

Üha enam kolib asjaajamine ja dokumendihaldus internetti. Suurem osa informatsioonist liigub samuti interneti teel. Igapäevases elus on oskus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid oma elu paremaks korraldamiseks asendamatud. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate sotsiaalsete tarkvaradega, mida saab kasutada nii lasteaias, koolis kui oma igapäevaste asjade mugavaks korraldamiseks.

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja klassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide ja lastevanematega.
Maht:  1 EAP ( 26 ak/h)
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (12 ak/h auditoorne õpe + 8 ak/h veebipõhine õpe, 6 ak/h iseseisev töö).

Mooduli lühikirjeldus:  Kursusel toimub 3 kontaktpäeva, kus kõigi kontaktpäevade pikkus on 4 akadeemilist tundi (4x45min) ning 2 e-õppe päeva, kus maht samuti 4 akadeemilist tundi.

Kontaktkoolituspäevad:
05.01 15.00-18.15
19.01 15.00-18.15
02.02 15.00-18.15

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja: 
- on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele.

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet