E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 5"

Navigatsioon

 • Kogukonnad
 • E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 5"

E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 5"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 26
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice . Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. E-kursusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi, kuidas neid ainetundides rakendada.

 

Kursuse läbiviija: Siret Lahemaa
Kursuse loojad: Siret Lahemaa
Sihtgrupplasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid
Kursuse maht: 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Osalejaid kuni 35

Kursuse eesmärgid:

 • tutvuda erinevate veebipõhiste esitluste loomist võimaldavate vahenditega
 • õppida kasutama veebipõhiseid esitluste loomise vahendeid,
 • luua ja avaldada esitlusi veebis

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

 • tutvumine nõuetega esitlustele
 • veebipõhiste esitluste loomise vahendid 
 • esitluste loomine veebipõhiste vahenditega (GoogleDocs, Zoho Show, Prezi, Mindomo, vm)
Kursuse aeg ja sisu:
1. nädal (8.02.2016 - 14.02 ) -saame tuttavaks, esitlusteks sobivad programmid, autoriõigused
2. nädal (15.02 - 21.02)- nõuded esitlustele, erinevad esitluste loomise vahendid, Mindomo
3. nädal (22.02 - 28.02)- erinevad veebipõhised esitluste loomise vahendid
4. nädal (29.02 - 6.03) - esitlused nutivahenditel, nõuded ettekandele
5. nädal (7.03 - 13.03)- esitluste koos loomine, 
vahenädal ()
6. nädal( 21.03- 07.04.2016)- tööde lõpetamine, ühistöös esitluse loomine, tagasiside andmine

Osalemise eeldused: 
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni.

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest ( kogemuste kirjeldused, esitlusteloomine,esitluse katsetamine ja hindamine).

Koolituse läbinud osaleja:

 • Loob erinevat tüüpi esitlusi (ISTE 2.a.ISTE 2.c.)

 • Kasutab erinevaid programme ja veebivahendeid esitluste loomisel (ISTE 3cISTE 3a)

 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid esitlusi luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

 • Õppijate õppimise toetamiseks hindab olemasolevaid ning loob uusi esitlusi. (ISTE 5.c.)

Õppetöö vorm: veebipõhine

 Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 29 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 29 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Teisi koolituste toimumisi vaata HITSA koolitusveebist https://http://koolitus.hitsa.ee/.

Lisainfo: 

Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
e-post: triin.kaasik[at]hitsa.ee

tel: 651 0108
mob: 55 15 520

 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet