eKursus Animatsioon 6


suletud kogukondKogukonna liikmed: 39
Omanik: Evi TarroTüüp: Õpikogukond

Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity.

Toimumise aeg: 07.03-17.04.2016

Tunnistus: e-kursusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada kõik kodutööd ja Youtube üleslaetud üks kursuse jooksul tehtud animatsioon.

Kodutööd Ülesanded asuvad "Kogukonna lehekülgedel".

Eesmärgid:

  • tutvuda oluliste mõistetega animatsiooni loomisel
  • stsenaarium
  • õppida kasutama erinevaid programme animatsiooni loomiseks
    • Movie Maker või Live Movie Maker või MonkeyJam
    • Inkscape, võib kasutada MS Paint
  • Audacity (helitöötlusprogramm)

Õppimisürituse kava:

1. nädal 07.-13.03.2016 Kursusega tutvumine, enesetutvustus, näidetega tutvumine. Tutvumine animatsiooni eri liikidega: lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon, plastiliin modelleerimine. ÜLESANDED

2. nädal 14.-20.03.2016 Kriipsu-Juku arvutianimatsioon Stykz. Veebipõhised arvutianimatsioonid. ÜLESANDED

3. nädal 21.-27.03.2016 Animafilmi (harjutustöö) tegemine MovieMakeri, LiveMovieMakeri või MonkeyJam'iga. ÜLESANDED

4. nädal 28.-03.04.2016  Stsenaariumi koostamise tutvustamine, filmiideede leidmine. ÜLESANDED

5. nädal 04.04.-10.04.2016 Piltide tegemine filmi jaoks. ÜLESANNE: Laadida kogukonna failidesse üks filmi jaoks tehtud pilt. 

6. nädal 11.04.-17.04.2016 Animafilmi monteerimine, helindamine ja avaldamine Youtubes. ÜLESANNE

7. nädal 18.-24.04.2016 Lisaaeg tööde lõpetamiseks

Koolitajad:

Ene Moppel, ene.moppel@gmail.com, Võru Kreutzwaldi Kool

Krista Kõlli, krista.kolli@voru.edu.ee, Võru Gümnaasium

Evi Tarro, evitarro@gmail.com, Võru Kreutzwaldi Kool

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet