Õpilugu "Õpetajavaba tund"

Navigatsioon

Õpilugu "Õpetajavaba tund"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 15
Omanik: TiiuTüüp: Õpikogukond

Viimasel ajal on üha rohkem kõlapinda leidnud teema õpetaja rolli muutumisest koolis, õpetaja kui nõustaja ja kaaslane. Õpilugu "Õpetajavaba tund" keskendubki sellele. Mida tähendab õpetajavaba tund? On see kõikides kooliastmetes ühesuguse tähendusega? Kus on sellise tunni ajal õpetaja? Mis tunnis toimub? Kuidas sellist tundi korraldada, ettevalmistada? Mida annab selline tund õpilasele, mida õpetajale?

Uurime erinevaid näiteid, loome ise ühe õpetajavaba tunni kava ning katsetame seda ja jagame oma kogemusi asjast huvitatutega.

Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhtidele,  haridustehnoloogid

Kursuse läbiviijad: Tiiu Leibur, Tiiu Vendel

Kursuse maht: 10 tundi, kursuse lõpetajad saavad tõendi

Kursuse eesmärk:

Tutvustada katsetada, anda tagasisidet ning reflekteerida õpilugu "Õpetajavaba tund"

Kursusele pääsemiseks logige end sisse Kooliellu ja paluge kogukonnalt liikmelisust, klõpsates lingil "Palu liikmelisust".

Tõendi saamiseks registreeruge: https://koolitus.hitsa.ee/training/446/register

 

 

 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet