Õpetaja loob ja jagab (Valtu, Alu)

Navigatsioon

Õpetaja loob ja jagab (Valtu, Alu)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 16
Omanik: Tuuli KoitjärvTüüp: Õpikogukond

Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab lasteaia- ja algklassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.
Mooduli maht: 1,19 EAP (31  ak/h).
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 16 ak/h + 15 ak/h veebipõhine õpe)
Koolituse läbinud osaleja:

 • kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
 • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)
 • süstematiseerib ja jagab koostatud õppeavara (järjehoidjad, veebikirjastus, veebiraamat jms) (ISTE 3a; 3c)

Osalemise eeldused:

 • oskab kasutada browserit
 • teha tekstitöötlust
 • isikliku e-posti aadressi omamine
 • oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata
 • omab kasutajakontot Koolielu portaalis.

Tehnilised tingimused ja koolitusel kasutatav tarkvara:

 • kaasasolevas arvutis administraatori õigused ja upgrade tehtud
 • võimalusel kõrvaklapid ja mikrofon
 • arvutisse laetud Minisebran ja Sebran mängud

Koolituse lühikirjeldus: toimub 4 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpe.Kontaktpäevade vahel toimub 14 tundi iseseisvat tööd. Kursus lõpeb  kontaktpäevaga.

Koolituse teemad:

 • Kodulehe loomine
 • Interaktiivse mängu loomine
 • Veebikirjastused
 • E-raamatu loomine
 • Veebipõhised lingikogud
 • Ideid käelisteks tegevusteks (veebilehed) Diplomite, tänukirjade loomine

Nõuded läbimiseks: Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet