• Kogukonnad
  • Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Võru Kesklinna Kool)

Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Võru Kesklinna Kool)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 18
Omanik: Ene MoppelTüüp: Õpikogukond

Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab õpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.
Mooduli maht: 1,19 EAP (31  ak/h).
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 16 ak/h + 15 ak/h veebipõhine õpe)

Koolituse lühikirjeldus: toimub 4 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpe.Kontaktpäevade vahel toimub 14 tundi iseseisvat tööd. Kursus lõpeb  kontaktpäevaga.

Koolituse teemad:

  • Interaktiivse mängu loomine
  • Veebikirjastused
  • E-raamatu loomine
  • Veebipõhised lingikogud
  • Ideid käelisteks tegevusteks (veebilehed) Diplomite, tänukirjade loomine

Nõuded läbimiseks: Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

  • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
  • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
  • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet