Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Jõhvi Vene Põhikool)

Navigatsioon

 • Kogukonnad
 • Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Jõhvi Vene Põhikool)

Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Jõhvi Vene Põhikool)


avatud kogukondKogukonna liikmed: 17
Omanik: NataljaTüüp: Ainealane kogukond

Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab õpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.
Mooduli maht: 1,19 EAP (31  ak/h).
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 16 ak/h + 15 ak/h veebipõhine õpe)
Koolituse läbinud osaleja:

 • kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
 • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)
 • süstematiseerib ja jagab koostatud õppeavara (järjehoidjad, veebikirjastus, veebiraamat jms) (ISTE 3a; 3c)

Tehnilised tingimused ja koolitusel kasutatav tarkvara:

 • kaasasolevas arvutis administraatori õigused ja upgrade tehtud
 • võimalusel kõrvaklapid ja mikrofon
 • arvutisse laetud Minisebran ja Sebran mängud

Koolituse lühikirjeldus: toimub 4 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpe.Kontaktpäevade vahel toimub 14 tundi iseseisvat tööd. Kursus lõpeb  kontaktpäevaga.

Koolituse teemad:

 • Kodulehe loomine
 • Interaktiivse mängu loomine
 • Veebikirjastused
 • E-raamatu loomine
 • Veebipõhised lingikogud
 • Ideid käelisteks tegevusteks (veebilehed) Diplomite, tänukirjade loomine

Nõuded läbimiseks: Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

Haridus- ja Noorteamet