DIGIALGUS: INFOTEHNOLOOGIA JA KOOSTÖÖ (Kohtla-Järve)

Navigatsioon

 • Kogukonnad
 • DIGIALGUS: INFOTEHNOLOOGIA JA KOOSTÖÖ (Kohtla-Järve)

DIGIALGUS: INFOTEHNOLOOGIA JA KOOSTÖÖ (Kohtla-Järve)


avatud kogukondKogukonna liikmed: 16
Omanik: NataljaTüüp: Ainealane kogukond

Üha enam kolib asjaajamine ja dokumendihaldus internetti. Suurem osa informatsioonist liigub samuti interneti teel. Igapäevases elus on oskus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid oma elu paremaks korraldamiseks asendamatu. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate võimalustega  koostööks, mida saab kasutada nii lasteaias, koolis kui oma igapäevaste asjade mugavaks korraldamiseks.
Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja klassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide ja lastevanematega.
Maht:  1,19 EAP ( 31 ak/h)

Kuupäev: 14.04.2016, 21.04.2016, 28.04.2016

e-õpe 18.04.2016 ja 25.04.2016

Toimumiskoht: Virumaa Kolledž, Ida-Virumaa

Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (14 ak/h auditoorne õpe + 10 ak/h veebipõhine õpe, 7 ak/h iseseisev töö)

Koolituse läbinud osaleja:

 • Kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi. (ISTE 1.1.2)
 • Leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2)
 • Kasutab interneti otsingusüsteeme ja erinevaid veebipõhiseid infoallikaid, et leida oma valdkonnas ajakohaseid uuringuid (ISTE 5.3.1)
 • Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (vookoguja, blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2)
 • Kasutab  digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3)
 • Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2)
 • Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3)
 • Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevasttarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1)
 • Suunab õppijaid oma kogemuste järjepideval, pikaajalisel ja süsteemsel reflekteerimisel, näiteks isikliku või rühma e-portfoolio (blogi, koduleht) abil. (ISTE 1.3.5)

Osalemise eeldused:

 • oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit)
 • teha tekstitöötlust
 • kirja saata
 • oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata
 • Google konto olemasolu (ehk Gmaili aadress, teab oma konto kasutajanime ja parooli)

Mooduli lühikirjeldus:  Kursusel toimub 3 kontaktpäeva ning 2 e-õppe päeva. Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ning 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4. Kursus algab ja lõpeb kontakttunniga. Kursuse jooksul on vaja teha iseseisvat tööd 7 akadeemilist tundi.
1 Teema – Otsing internetist ja lingikogud (4 ak/h kontakttund + 4 ak/h kodutöö)
2 Teema – Suhtlus meilikeskkonnas. Google Maps kasutamise algkursus (5 ak/h e-õpe)
3 Teema – Veebipõhine ankeet/küsitlus (5 ak/h kontakttund + 3 ak/h kodutöö)
4 Teema – Ühistöö: Google Drive ja eTwinning. (5 ak/h e-õpe)
5 Teema – Ajaveebid ja veebilehed (5 ak/h kontakttund)
Nõuded läbimiseks: Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja: 

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele ja esitanud need tähtaegselt.

Mooduli väljatöötajad:
Airi Aavik (põhikoolitaja), Virtsu Kool virtsukool@gmail.com
Elyna Nevski, Tallinna Ülikool

Tiia Salm, Jäneda Kool
Helin Laane, Paikuse lasteaed Mesimumm
Airi Aavik (Virtsu Kool) virtsukool@gmail.com
Anne Kalmus (Paikuse Põhikool) anne.kalmus@ppk.edu.ee
Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium) dmitri.infojuht@gmail.com
Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool) ene.moppel@gmail.com
Eve Saare (Aruküla Lasteaed Rukkilill) evessa@gmail.com
Laine Aluoja (Türi Põhikool) lainealuoja@tyripk.ee
Meelis Sulg (Tartu Veeriku Kool) meelis.sulg@gmail.com
Natalja Hramtsova (Kohtla-Nõmme Kool) natalja456@gmail.com
Tiiu Leibur (Pärnu Koidula Gümnaasium) leibur@koidulag.edu.ee
Tuuli Koitjärv (Vanalinna Hariduskolleegium) tuulikoitjarv@gmail.com
 

 • I kontaktpäev: Sissejuhatus, otsing internetist ja lingikogud
 • II (e-õppe)päev: Suhtlus meilikeskkonnas. Google Maps kaardirakenduse algkursus.
 • III kontaktpäev: Veebipõhine ankeet/küsitlus
 • IV (e-õppe)päev: Ühistöö: Google Drive ja eTwinning.
 • V kontakttund: Ajaveebid ja veebilehed
Haridus- ja Noorteamet