• Kogukonnad
 • Õppematerjalide loomine nutiseadmetega (TinyTap rakendusega)

Õppematerjalide loomine nutiseadmetega (TinyTap rakendusega)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 27
Omanik: Tuuli KoitjärvTüüp: Õpikogukond

TinyTap - õpime nutiseadmetega looma õppemänge

Õppimisürituse eesmärk: 
Kursuse läbimine võimaldab lasteaia- ja algklassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.

Õppimisürituse maht: 4 nädalat (4.mai - 1.juuni) - pikendatud 17. juunini!

NB! Õppimisüritusele tõmbame joone alla 17. juunil!

Õppetöö vorm: veebipõhine õpe

Õppimisürituse läbinud osaleja:

 • kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
 • kasutab IKT vahendeid interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)

Osalemise eeldused:

 • omab nutiseadet ning oskab sellesse paigaldada TinyTap rakendust (iOS, Android)
 • omab kasutajakontot Koolielu portaalis.

NB! Palume kõigil õppimisüritusega liitunud õpetajatel vajadusel täiendada oma Koolielu profiili (täisnimi, e-posti aadress, töökoht - kool/lasteaed) 

Õppimisürituse lühikirjeldus:
Õppimine toimub õppija poolt vabalt valitud tempos juhendite abil ja e-õppe vormis. Õppimisürituse käigus loob iga õppija TinyTap rakendusega interaktiivseid õppematerjale ning avaldab vähemalt ühe materjali Koolielu portaali õppevara hulgas. Samuti osaleb kursuslane aruteludes ja kommenteerib kaasõppijate loodud õppevara.

Koolituse teemad:

 • TinyTap keskkonnas oleva õppevaraga tutvumine
 • Õppevara loomine TinyTap rakenduse abil
 • Õppevara avaldamine Koolielu portaalis

Nõuded õppimisürituse läbimiseks: 
Koolitus loetakse positiivselt läbituks, kui õppija on:

 • olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;

Ootame õppimisüritusel osalejatelt aktiivset kaasalöömist nii interaktiivsete harjutuste loomisel ja jagamisel, kui kaasõppijate tööde kommenteerimisel. 

Õppimisüritus "Õppematerjalide loomine nutiseadmetega (TinyTap rakendusega)" toimub koostöös Eesti Klassiõpetajate Liidu ja HITSA-ga.

Õppimisüritust viivad läbi Koolielu algõpetuse ainemoderaatorid: Tuuli Koitjärv ja Tiia Salm

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet