E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 7"

Navigatsioon

Kogukonna administraatorid

 • Kogukonnad
 • E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 7"

E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 7"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 41
Omanik: Meeri SildTüüp: Ainealane kogukond

Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest appidest.
Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutiseadmeid kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi seadmete kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev.


Kursuse läbiviijad: Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasiuml), Anne Kalmus (Paikuse Põhikool)

Sihtgrupp: Lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid. Soovitame koolitusel osaleda 2 või 3-liikmeliste kooli meeskondadena.

Kursuse maht: 1,75 EAP (45,5 akad/h),  14 nädalat
Osalejaid kuni 30

Kursuse eesmärgid:

 • Õpetada, kuidas rakendada nutiseadmeid efektiivselt õppetöös

Koolituse teemad:

 • Nutiseadmed õppetöös
 • Õppetöös kasutatavad rakendused
 • Õppematerjalide loomine nutivahendis kasutamiseks
 • Turvalisus
 • Nutiseadmete keskne rakendamine haridusasutuses

Kursuse aeg ja sisu:

I moodul  12.09 - 18.09. 2016 - Saame tuttavaks. Mis on nutiseade?

II moodul  19.09.- 02.10.2016 Õppetöös kasutatavad rakendused I

III moodul 03.10 - 16.10.2016 Õppetöös kasutatavad rakendused II

IV moodul  17.10 - 23.10.2016 Õppematerjali loomine nutivahendis

V moodul -31.10 - 13.11.2016 Nutiseadmed õppetöös. Õpilugu

VI moodul - 24.10- 30.10.2016 Riskid ja hirmud seoses m-õppega

VII moodul  - 14.11 -21.11.2016  Nutivahendite keskne rakendamine koolis

VIII moodul -  Iseseisva töö läbiviimine

IX moodul - Koolituse lõpetamine, veebiseminarid

Osalemise eeldused: 
Koolitus sobib õpetajale, kes ei ole kunagi kasutanud nutiseadet, kuid on valmis katsetama ja uut õppima. Samuti õpetajale, kes mõningal määral juba seda kasutab. 
Nõutav on arvutikasutusoskus kesktasemel. Tegemist on veebipõhise koolitusega, millel osalemiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe/kõlareid ja mikrofoni veebiseminaril osalemiseks. Samuti nutitelefoni või tahvelarvuti kasutamise võimalust kogu koolituse vältel.

Koolituse läbimise nõuded: Koolituse käigus esitatud ülesannete sooritamine, lõputöö esitamine kursuse lõpus

Koolituse läbinud osaleja:

 • Kasutab erinevaid nutiseadmete rakendusi õpilaste loomingulisuse toetamiseks ning reaalsete probleemide lahendamiseks (ISTE 1 a, b)
 • Kasutab erinevaid rakendusi ühistööks ja testimiseks (ISTE 1 c)
 • Valib õppetööks sobivaid rakendusi, tagamaks ligipääsu erinevate operatsioonisüsteemidega nutiseadmetele (ISTE 4 b, 2a, 3a)
 • Kohandab erinevaid õpistsenaariume lähtuvalt konkreetsest õpisituatsioonist ( ISTE 2 C)
 • Kasutab ning suunab õpilasi nutiseadmeid kasutama järgides autoriõiguseid, ohutusnõudeid ning eetikareegleid ( ISTE 4 a)

Koolituse väljatöötajad: I. Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium), S. Lahemaa (Lauka Põhikool), K. Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), B. Lorenz (Pelgulinna Gümnaasium), M. Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium), T. Dreier (Pärnu Ülejõe Gümnaasium), A. Kalmus (Paikuse Põhikool). Koolitus töötati välja 2014. 

Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 59 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 59 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Teisi koolituste toimumisi vaata HITSA koolitusveebist https://http://http://koolitus.hitsa.ee/.

Lisainfo: 

Egle Kampus

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: Egle.Kampus@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet