Õpilugude kasutamine õppetöös

Navigatsioon

Õpilugude kasutamine õppetöös


suletud kogukondKogukonna liikmed: 17
Omanik: Meeri SildTüüp: Ainealane kogukond

Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhtidele,  haridustehnoloogid

Kursuse maht: 26 tundi (1AP), e-kursuse lõpetajad saavad tunnistuse

Osalejate piirarv: 25 (registreerumine Koolitusveebis)

Kursuse lühikirjeldus:

Kursus õpilugude kasutamine õppetöös aitab õpetajal muuta enda õpetamist kaasaegsemaks ja põnevamaks. Koolituse käigus räägitakse õpetamise muutumisest ning muutuva õppija vajadustest. Osalejatel on võimalus hinnata enda tööd ja kooli innovatsiooniküpsuse mudeli abil. Koolituse käigus tutvutakse mitmete erinevate õpilugudega ning töötatakse välja nig rakendatakse õpilastega kaasegne ja põnev õpilugu. 

Kursuse eesmärgid: 

Toetada õpetajaid innovaatiliste õpimeetodite rakendamisel koolis

Kursuse õpiväljundid:

1. Hindab enda kooli innovatsiooniküpsuse taset ning planeerib sellest lähtuvalt õpitegevusi. ISTE 2a)

2.  Kohandab või loob õpiloo lähtuvalt innovatsiooniküpsuse tasemest (ISTE 1c).

3. Rakendab õpilugu enda töös ning reflekteerib seda.(ISTE 2a)

4. Kasutab õpiloos erinevaid kaasaegseid digitaalseid vahendeid, mis toetavad erinevaid õpistiile (ISTE 2c)

5. Annab kinnangu  kaaskursuslaste õpilugudele (ISTE 1d)

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

  • Mis on õpilugu?

  • iTEC ülevaade

  • Mis on innovatsiooniküpsuse mudel?

  • Edukata - vahend õpiloo loomiseks

  • Õpiloo koostamine ja katsetamine

Eeldused:

Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit. Viimasel nädalal  veebikonverentsil osalemiseks vajalikud kõrvaklapid ja mikrofon

Koolituse läbimise nõuded

1. Hindab enda kooli /õpetamist lähtuvalt innovatsiooniüpsuse mudelist.
2. Kohandab või loob ise õpiloo
3. Rakendab õpilugu enda töös
4. Reflekteerib enda õpiloo rakendamist
5. Annab hinnangu kaasõppija õpiloole
Kava:

2. nädal - innovatsiooniküpsuse mudel, õpilood

3. nädal - õpilugu, tehnoloogilised vahendid õpiloo toetuseks

4. nädal - õpiloo rakendamine

5. nädal- õpiloo rakendamine, reflekteerimne

6. nädal - õpiloo esitlemine, evalvatsioon

Osavõtutasu

Kursustel osalemine on alus- ja üldhariduskoolide õpetajatele ning kutsehariduskoolide üldainete õpetajatele TASUTA. 
NB!
 Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma et teavitaks sellest koolitajat enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust esitatakse talle arve summas 32eurot.

Koolitaja: Meeri Sild

e-mail: meerisild[at]gmail.com

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet