Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART (Tartu Hiie Kool)

Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART (Tartu Hiie Kool)

Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART (Tartu Hiie Kool)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 13
Omanik: Mari TõnissonTüüp: Õpikogukond

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.

Koolituse maht ja kestus: 1 EAP, 26 akad. tundi (12 ak/h auditoorne ja 14 ak/h iseseisev töö)

Koolituse koht: Tartu Hiie Kooli arvutiklass

Koolituse ajad:
Neljapäev, 24.nov. kell 14.00-16.15
Esmaspäev, 28.nov. kell 8.45-11.00
Esmaspäev, 12.dets. kell 8.45-11.00 UUS AEG!
Neljapäev, 15.dets. kell 14.00-16.15

Koolitaja: Mari Tõnisson

Koolituse eesmärk: 

- Luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös.
- Toetada ja juhendada õpetajaid kasutama interaktiivsete tahvlite metoodikat õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist.
- Toetada õpetajaid looma õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ja loodud õppematerjale praktiliselt õpilastega läbi viima.

Koolituse õpiväljundid:
Tunneb interaktiivse tahvli kasutamise metoodikat, kohandab olemasolevaid õpiülesandeid ning loob uusi ülesandeid interaktiivse tahvliga kasutamiseks. (ISTE 2 a, 3a)
- Arvestab õpiülesannete loomisel erinevate  õpistiilide ning õpilaste võimetega ( ISTE 2c)
- Lähtub õppematerjalide loomisel autoriõigustest (ISTE 4a)

Koolitusel osalemise eeldused: 
Vaja on arvutialaseid algteadmisi. Eelteadmised interaktiivsete tahvlite kasutamises ei ole vajalikud.

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet