E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 10"

Navigatsioon

 • Kogukonnad
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 10"

E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 10"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 20
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest appidest.
Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutiseadmeid kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi seadmete kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev.


Kursuse läbiviijad: Siret Lahemaa (Lauka Põhikool) ja Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool)

Sihtgrupp: Lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid. Soovitame koolitusel osaleda 2 või 3-liikmeliste kooli meeskondadena.

Kursuse maht: 1,75 EAP (45,5 akad/h),  14 nädalat
Osalejaid kuni 40

Kursuse eesmärgid:

 • Õpetada, kuidas rakendada nutiseadmeid efektiivselt õppetöös

Koolituse teemad:

 • Nutiseadmed õppetöös
 • Õppetöös kasutatavad rakendused
 • Õppematerjalide loomine nutivahendis kasutamiseks
 • Turvalisus
 • Nutiseadmete keskne rakendamine haridusasutuses

Kursuse aeg ja sisu:

I moodul (27.02 - 05.03)  - Saame tuttavaks. Mis on nutiseade?

II moodul (06.03 - 19.03 ) Õppetöös kasutatavad rakendused I

III moodul (20.03-02.04) -  Õppetöös kasutatavad rakendused II

IV moodul (03.04-09.04)Õppematerjali loomine nutivahendis

V moodul ( 10.04-16.04)  - Nutiseadmed õppetöös. Õpilugu

VI moodul 17.04-30.04) -  Riskid ja hirmud seoses m-õppega

VII moodul (01.05-14.05) - Nutivahendite keskne rakendamine koolis

VIII moodu (15.05-28.05) - Iseseisva töö läbiviimine

IX moodul (29.05-04.06.2017) -  Koolituse lõpetamine, veebiseminarid (veebiseminaride ajad)

Osalemise eeldused: 
Koolitus sobib õpetajale, kes ei ole kunagi kasutanud nutiseadet, kuid on valmis katsetama ja uut õppima. Samuti õpetajale, kes mõningal määral juba seda kasutab. 
Nõutav on arvutikasutusoskus kesktasemel. Tegemist on veebipõhise koolitusega, millel osalemiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe/kõlareid ja mikrofoni veebiseminaril osalemiseks. Samuti nutitelefoni või tahvelarvuti kasutamise võimalust kogu koolituse vältel.

Koolituse läbimise nõuded: Koolituse käigus esitatud ülesannete sooritamine, lõputöö esitamine kursuse lõpus

Koolituse läbinud osaleja:

 • Kasutab erinevaid nutiseadmete rakendusi õpilaste loomingulisuse toetamiseks ning reaalsete probleemide lahendamiseks (ISTE 1 a, b)
 • Kasutab erinevaid rakendusi ühistööks ja testimiseks (ISTE 1 c)
 • Valib õppetööks sobivaid rakendusi, tagamaks ligipääsu erinevate operatsioonisüsteemidega nutiseadmetele (ISTE 4 b, 2a, 3a)
 • Kohandab erinevaid õpistsenaariume lähtuvalt konkreetsest õpisituatsioonist ( ISTE 2 C)
 • Kasutab ning suunab õpilasi nutiseadmeid kasutama järgides autoriõiguseid, ohutusnõudeid ning eetikareegleid ( ISTE 4 a)

Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 59 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 59 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Teisi koolituste toimumisi vaata HITSA koolitusveebist https://http://http://http://koolitus.hitsa.ee/.

Lisainfo: 

Koolituse projektijuht
e-post: triin.kaasik@hitsa.ee

tel: 651 0108
mob: 55 15 520

 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

SaveSave

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet