Õpetaja loob ja jagab (THMK)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 21
Omanik: Tiia SalmTüüp: Õpikogukond

Kogukond on loodud kursuse "Õpetaja loob ja jagab" Tartu Herbert Masingu Kooli sisekoolitusel osalevatele õpetajatele. 

Koolituspäevad:

26.01.2017 kell 12:45 - 16:00

02.02.2017 kell 12:45 - 16:00

09.02.2017 kell 12:45 - 16:00

16.02.2017 kell 12:45 - 16:00

Toimumise koht: Tartu Herbert Masingu Kool

Sihtgrupp: alushariduse õpetajad, klassiõpetajad, tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab lasteaia- ja klassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.

Mooduli maht: 1,19 EAP (31 ak/h) 

Õppetöö vorm: kombineeritud õpe (auditoorne õpe 16 ak/h + e-õpe 15 ak/h )

Koolituse läbinud osaleja:

  • kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
  • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)
  • süstematiseerib ja jagab koostatud õppeavara (järjehoidjad, veebikirjastus, veebiraamat jms) (ISTE 3a; 3c)

    

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet