Õpetaja loob ja jagab (THMK)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 21
Omanik: Tiia SalmTüüp: Õpikogukond

Kogukond on loodud kursuse "Õpetaja loob ja jagab" Tartu Herbert Masingu Kooli sisekoolitusel osalevatele õpetajatele. 

Koolituspäevad:

26.01.2017 kell 12:45 - 16:00

02.02.2017 kell 12:45 - 16:00

09.02.2017 kell 12:45 - 16:00

16.02.2017 kell 12:45 - 16:00

Toimumise koht: Tartu Herbert Masingu Kool

Sihtgrupp: alushariduse õpetajad, klassiõpetajad, tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab lasteaia- ja klassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.

Mooduli maht: 1,19 EAP (31 ak/h) 

Õppetöö vorm: kombineeritud õpe (auditoorne õpe 16 ak/h + e-õpe 15 ak/h )

Koolituse läbinud osaleja:

  • kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
  • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)
  • süstematiseerib ja jagab koostatud õppeavara (järjehoidjad, veebikirjastus, veebiraamat jms) (ISTE 3a; 3c)

    

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo