Helifailid õppetöös


suletud kogukondKogukonna liikmed: 16
Omanik: Kristi RahnTüüp: Õpikogukond

Helifaile ei kasutata õppetöös just palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini helifaile oma töösse integreerida.

Sihtgrupp: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad, õppejõud,  kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma töös kasutada.

Kursuse maht: 1,2 EAP (31 akad/h),  6 nädalat; kursuse lõpetajad saavad tunnistuse

Osalejaid: kuni 30

Koolituse eesmärk:
 

Kursuse eesmärk on tutvustada helifailide kasutamisvõimalusi õppetöös, tutvustada tehnilisi vahendeid nende loomiseks, töötlemiseks ja avaldamiseks.

 

Koolituse teemad:
 
 • helifailide loomiseks ja töötlemiseks vajaliku riistvara ja tarkvara (allalaaditav programm Audacity, veebiprogramm)
 • helifailide publitseerimine (Podomatic)
 • podcastid ja nende kasutamine (Juice Receiver, iTunes).
 • autoriõigustega arvestamine helifailide kasutamisel 
Õppetöö vorm: veebipõhine 

 

Eeldused: 
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni.

 

Eesmärgid:

 • Tutvuda helifailide loomiseks ja kasutamiseks vajaliku riistvaraga ning oluliste mõistetega helitöötluses.

 • Õppida kasutama erinevaid veebipõhiseid keskkondi helifailide avaldamiseks (nt Podomatic), loomiseks ja töötlemiseks.

 • Õppida kasutama programmi Audacity.

 • Tutvuda erinevate podcastide klientidega (Juice, iTunes).

 • Tutvuda autoriõigustega.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

 • teab, kust otsida õppetööks sobivaid helifaile (ISTE 2.a.ISTE 2.c);
 • oskab kasutada vähemalt ühte veebipõhist keskkonda helifailide loomiseks ja avaldamiseks  (ISTE 2.a.ISTE 1.a.);
 • oskab programmiga Audacity luua ja vähesel määral töödelda  helifaile (ISTE 2.a.ISTE 3.a);
 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid helifaile luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.).

Hindamiskriteeriumid

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest (test, kogemuste kirjeldused, kasutamisvõimaluste väljatoomine, helifaili loomine veebis, helifaili loomine Audacityga, kogemuste kirjeldus podcastide kasutamisega seoses, helifailide kautamine õppetöös). Lõpetanu oskab luua oma valdkonnast lähtuvalt õppetööks sobivaid helifaile ja neid teistega autoriõigustega kooskõlas jagada ning kasutada podcaste.

Kursuse aeg ja sisu:

1. nädal (10.-16.04): tutvumine riistvaraga, erinevad helifailide keskkonnad Eestis

2. nädal (17.-23.04): helifailide põhitõed, esimene tutvumine programmiga Audacity

3. nädal (24.-30.04): autoriõigused, vabad helifailid, helifaili loomine veebikeskkonnas                                             

4. nädal (1.-7.05): Audacity, töö planeerimine õpilastega

5. nädal (8.-14.05): podcastid, helifailide loomise vahendid Koolielus, Soundcloud

6. nädal (15.-21.05): kokkuvõtete tegemine

Kursuse loojad: Ingrid Maadvere, Siret Lahemaa, Kristi Rahn

Koolitaja: Kristi Rahn   kristi.rahn@gag.ee

Osavõtutasu:

Kursusel osalemine on alus-, üldharidus-, kutsehariduskoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning haridustehnoloogidele TASUTA. NB! Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma et teavitaks sellest koolitajat enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust esitatakse talle arve summas 32 eurot.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet