E-kursus "Juhendite loomine 11"

Navigatsioon

E-kursus "Juhendite loomine 11"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 19
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama internetis. Kursus on mõeldud algajatele.

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002. 

Koolituse eesmärk:

 • Tutvuda erinevat liiki juhenditega.

 • Õppida looma eri tüüpi juhendeid (nt slidecast, ekraaniviisor), kasutades arvutiprogramme ja veebipõhiseid programme ning neid internetis avaldama

 • Õppida võrdlema ja hindama erinevaid juhendeid.

 • Tutvuda autoriõigustega.

Sihtgrupp:

lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid

Koolituse teemad:

 • Juhendite liigid

 • Tekstipõhiste juhendite loomine MS Word või OOWriteri abil

 • Esitluse, kui juhendi loomine 

 • Videojuhendi loomine

 • Juhendite avaldamine veebis

 • Juhendite hindamine

 • autoriõigustega arvestamine juhendite loomisel

Koolituse maht ja kestvus: 1,19 EAP ,  6 nädalat

Koolitaja: Siret Lahemaa, Lauka Põhikool
Kontakt: siretlahemaa@gmail.com

Kursuse aeg ja sisu:

1. nädal (26.02 - 04.03): juhendite liigid, millised juhendid meeldivad õpilastele.
2. nädal (05.03 - 11.03 ): juhendid Koolielus, tekstipõhised juhendid.
3. nädal (12.03 - 18.03) : esitlus kui juhend, slidecast, Voicethread.
4. nädal (19.03 - 25.03): screencast, Screen-o-matic.
5. -6. nädal (26.03 - 08.04): juhendite võrdlemine, katsetamine õpilastega.

5. nädal (26.03 - 01.04)

6. nädal (02.04 - 08.04): kursuse kokkuvõte.

 

Osalemise eeldused: 
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni. 

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest ( kogemuste kirjeldused, kasutamisvõimaluste väljatoomine, tekstipõhise juhendi loomine, esitluse loomine, videojuhendi loomine veebis, juhendite katsetamine ja hindamine).

Koolituse läbinud osaleja:

 • Loob erinevat tüüpi juhendeid (ISTE 2.a.ISTE 2.c.)

 • Kasutab erivenaid programme ja veebivahendeid juhendite loomisel (ISTE 3cISTE 3a)

 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid juhendeid luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

 • Õppijate õppimise toetamiseks hindab olemasolevaid ning uusi juhendeid. (ISTE 5.c.)

Õppetöö vorm: veebipõhine

Osavõtutasu: 45.-

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 45 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 45 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Koolituste toimumisi vaata Innovatsioonikeskuse Sündmuste kalendrist http://http://http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused

 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet