• Kogukonnad
 • E-kursus: Nutiseadmete kasutamine õppetöös, 13

E-kursus: Nutiseadmete kasutamine õppetöös, 13


suletud kogukondKogukonna liikmed: 23
Omanik: Meeri SildTüüp: Ainealane kogukond


„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002. 

 

Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest appidest.
Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutiseadmeid kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi seadmete kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev.


Kursuse läbiviijad: Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasiuml), Anne Kalmus (Paikuse Põhikool)

Sihtgrupp: Lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid. Soovitame koolitusel osaleda 2 või 3-liikmeliste kooli meeskondadena.

Kursuse maht: 1,75 EAP (45,5 akad/h),  14 nädalat
Osalejaid kuni 30

Kursuse eesmärgid:

 • Õpetada, kuidas rakendada nutiseadmeid efektiivselt õppetöös

Koolituse teemad:

 • Nutiseadmed õppetöös
 • Õppetöös kasutatavad rakendused
 • Õppematerjalide loomine nutivahendis kasutamiseks
 • Turvalisus
 • Nutiseadmete keskne rakendamine haridusasutuses

Kursuse aeg ja sisu:

I moodul  02.10. - 08. 10 2017- Saame tuttavaks. Mis on nutiseade?

II moodul   09.10 - 22.10.2017 Õppetöös kasutatavad rakendused I

III moodul  23.10 - 5.11. 2017 Õppetöös kasutatavad rakendused II

IV moodul  06.11.2017 - 12.11.2017   Õppematerjali loomine nutivahendis

V moodul   Nutiseadmed õppetöös. Õpilugu

VI moodul  Riskid ja hirmud seoses m-õppega

VII moodul   Nutivahendite keskne rakendamine koolis 

VIII moodul  Iseseisva töö läbiviimine

IX moodul  Koolituse lõpetamine, veebiseminarid

Osalemise eeldused: 
Koolitus sobib õpetajale, kes ei ole kunagi kasutanud nutiseadet, kuid on valmis katsetama ja uut õppima. Samuti õpetajale, kes mõningal määral juba seda kasutab. 
Nõutav on arvutikasutusoskus kesktasemel. Tegemist on veebipõhise koolitusega, millel osalemiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe/kõlareid ja mikrofoni veebiseminaril osalemiseks. Samuti nutitelefoni või tahvelarvuti kasutamise võimalust kogu koolituse vältel.

Koolituse läbimise nõuded: Koolituse käigus esitatud ülesannete sooritamine, lõputöö esitamine kursuse lõpus

Koolituse läbinud osaleja:

 • Kasutab erinevaid nutiseadmete rakendusi õpilaste loomingulisuse toetamiseks ning reaalsete probleemide lahendamiseks (ISTE 1 a, b)
 • Kasutab erinevaid rakendusi ühistööks ja testimiseks (ISTE 1 c)
 • Valib õppetööks sobivaid rakendusi, tagamaks ligipääsu erinevate operatsioonisüsteemidega nutiseadmetele (ISTE 4 b, 2a, 3a)
 • Kohandab erinevaid õpistsenaariume lähtuvalt konkreetsest õpisituatsioonist ( ISTE 2 C)
 • Kasutab ning suunab õpilasi nutiseadmeid kasutama järgides autoriõiguseid, ohutusnõudeid ning eetikareegleid ( ISTE 4 a)

Koolituse väljatöötajad: I. Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium), S. Lahemaa (Lauka Põhikool), K. Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), B. Lorenz (Pelgulinna Gümnaasium), M. Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium), T. Dreier (Pärnu Ülejõe Gümnaasium), A. Kalmus (Paikuse Põhikool). Koolitus töötati välja 2014. 

Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 59 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 59 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.