E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 12"

Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 12"

E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 12"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 22
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

 Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat koos luua. Kõike õpitut saab õpetaja kohe õpilastega ka arvutiklassis järele proovida.

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002. 

Kursuse läbiviija: Siret Lahemaa (siretlahemaa@gmail.com)
Kursuse loojad: Siret Lahemaa, Ingrid Maadvere
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, õppealajuhatajad.
Kursuse maht: 1,19 AP  (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Osalejaid kuni 30

Kursuse eesmärgid:

  • Tutvuda rühmatöö metoodikaga.
  • Õppida kasutama erinevaid veebivahendeid, mis võimaldavad rühmatööd.
  • Õppida organiseerima rühmatööd.
  • Viia õpilastega läbi rühmatöö kasutades IKT vahendeid.

Kursuse aeg ja sisu:

1. nädal (19.02 - 25.02): mis on rühmatöö, ideekaart (Mindomo).
2. nädal (26.02 - 04.03): rühmatöö õppetöös, ajurünnakuvahendid (Tricider, AnswerGarden).
3. nädal (05.03 - 11.03): rühmade moodustamine (TeamUp).

4. nädal (12.03 - 18.03): rühmatöö organiseerimine, ühiskirjutamine.

5. nädal (19.03 - 25.03): rühmatöö toetamine ja hindamine, erinevad ühistöövahendid.

 

6. nädal (26.03 - 08.04): kokkuvõte kursusest.

 

Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 45 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 45 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Teisi koolituste toimumisi vaata HITSA koolitusveebist https://http://http://koolitus.hitsa.ee/.

Lisainfo: 

Triin Kaasik

Koolitusvaldkonna juht

HITSA Innovatsioonikeskus

e-post: triin.kaasik@hitsa.ee

tel 651 0103

mobiil 588 72 424

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

SaveSave

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet