E-kursus "Esitlus ilma PowerPointita 10"

Navigatsioon

 • Kogukonnad
 • E-kursus "Esitlus ilma PowerPointita 10"

E-kursus "Esitlus ilma PowerPointita 10"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 15
Omanik: Siret LahemaaTüüp: Õpikogukond

Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice . Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. E-kursusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi, kuidas neid ainetundides rakendada.

 

Kursuse läbiviija: Siret Lahemaa (siretlahemaa@gmail.com)
Kursuse loojad: Siret Lahemaa
Sihtgrupplasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid
Kursuse maht: 1,19AP (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Osalejaid kuni 30
 

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002. 
Kursuse eesmärgid:

 • tutvuda erinevate veebipõhiste esitluste loomist võimaldavate vahenditega
 • õppida kasutama veebipõhiseid esitluste loomise vahendeid,
 • luua ja avaldada esitlusi veebis

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

 • tutvumine nõuetega esitlustele
 • veebipõhiste esitluste loomise vahendid 
 • esitluste loomine veebipõhiste vahenditega (GoogleDocs, Zoho Show, Prezi, Mindomo, vm)
Kursuse aeg ja sisu:
1. nädal (1.-7.10 )-saame tuttavaks, esitlusteks sobivad programmid, autoriõigused
2. nädal (8.10 - 14.10)- nõuded esitlustele, erinevad esitluste loomise vahendid, Mindomo
3. nädal (15.10 - 21.10)- erinevad veebipõhised vahendid, esitluste helindamine
4. nädal (22.10 - 28.10) - esitlused nutivahenditel, nõuded ettekandele
5. nädal (29.10 - 4.11)- esitluste koos loomine, 
6. nädal(5.11 - 17.11 )- tööde lõpetamine, ühistöös esitluse loomine, tagasiside andmine
 

Osalemise eeldused: 
Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni.

Koolituse läbimise nõuded:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest ( kogemuste kirjeldused, esitlusteloomine,esitluse katsetamine ja hindamine).

Koolituse läbinud osaleja:

 • Loob erinevat tüüpi esitlusi (ISTE 2.a.ISTE 2.c.)

 • Kasutab erinevaid programme ja veebivahendeid esitluste loomisel (ISTE 3cISTE 3a)

 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid esitlusi luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

 • Õppijate õppimise toetamiseks hindab olemasolevaid ning loob uusi esitlusi. (ISTE 5.c.)

Õppetöö vorm: veebipõhine

 Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 45 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 45 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

Teisi koolituste toimumisi vaata HITSA koolitusveebist https://http://http://http://koolitus.hitsa.ee/.

Lisainfo: 

Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
e-post: triin.kaasik[at]hitsa.ee

tel: 651 0108
mob: 55 15 520

 

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

 

SaveSave

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet