• Kogukonnad
  • E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ (05.11.12 - 9.12.18)

E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ (05.11.12 - 9.12.18)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 16
Omanik: Tuuli KoitjärvTüüp: Õpikogukond

HITSA_väikse_äärega.jpgESF_vaike.jpg

Tänapäeva digitaliseerunud maailmas ümbritseb meid väga palju infot.  Selleks, et infohulka mitte ära uppuda on eriti oluliseks oskuseks saanud info otsimine ja selekteerimine. Kursusel tutvutakse mitmete erinevate kvaliteetsete infoallikatega. Kui õige info on leitud, on oluline seda ka korrastada ja talletada, et seda õigel hetkel üles leida ja kasutada. Info leidmisest olulisem on vajaliku info õige kasutamine.

Koolitusel osalejad tutvuvad erinevate infootsingu allikatega, tuletavad meelde autoriõiguste ja viitamisega seotud olulised aspektid. Oskavad leida õiget infot ja talletada seda enda jaoks.

Koolituse läbiviija: Tuuli Koitjärv

Sihtrühm: Alus-, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad.

 

Kursuse maht: 1,2 EAP (31 ak/h), 5 nädalat

Osalejaid: kuni 30

 

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade internetist õppetööks sobivate materjalide leidmise ja kasutamise võimalustest ning praktiline kogemus leitud materjalide hindamiseks, süstematiseerimiseks, haldamiseks ja jagamiseks.

Eelteadmised: arvutikasutusoskus, meilikonto olemasolu, oskus kasutada veebilehitsejat baastasemel

 

Kursuse ajakava ja sisu:

1. nädal (05.11 - 11.11) - Infovajadus, autoriõigused

2. nädal (12.11 - 18.11) - Allikakriitiline lähenemine, Google otsing

3.- 4. nädal (19.11 - 02.12) - Infootsingu allikad

5. nädal (03.12 - 09.12) - Järjehoidjad veebis

 

Õpiväljundid:

1. Oskab sõnastada infovajaduse, leida asjakohast infot ja seda kriitiliselt hinnata.

2. Oskab infot taasesitamiseks töödelda (kas õpetame ka töötlemist koolitusel?), talletada ja süstematiseerida.

3. Teab, kuidas kogutud infot jagada.

4. Oskab oma töös teiste autorite teoseid õiguspäraselt kasutada.

 

Koolitusel osalemise eeltingimused: arvuti- ja internetikasutamise võimalus, e-posti lugemise võimalus,oskab luua kasutajakontosid. Omab elementaarseid interneti ja arvutikasutusoskusi (loeb e-posti, kasutab browserit kindla urli leidmiseks).

 

Väljatöötajad: Tuuli Koitjärv, Siret Lahemaa, Anne Uukkivi

Osavõtutasu

Kursusel osalemine on alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning kõigile haridustehnoloogidele tasuta. Teistele haridustöötajatele maksab koolitusel osalemine 59 eurot. Tähelepanu! Kui koolitusele registreerunu loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest koolitajat hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 59 eurot. Tutvu lähemalt koolitustel osalemise tingimustega siin

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet