Õppimisüritus - Õpime mängides


suletud kogukondKogukonna liikmed: 51
Omanik: Mari TõnissonTüüp: Ainealane kogukond

Õppimisüritus "Õpime mängides" on lõppenud.

Toimumise aeg:
27.dets.2010 – 16.jaan.2011

Sihtrühm: kõik õpetajad, kes soovivad õppida koostama mängulist laadi interaktiivseid harjutusi. 
Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes avaldab vähemalt kaks interaktiivset harjutust, annab hinnangu vähemalt ühele kaaskursuslase poolt valminud õppemängule ja osaleb aruteludel.

Eesmärgid:
- Toetada õpetaja loovust, leidmaks võimalusi interaktiivsete mängude kasutamisel õppetöös selle huvitavamaks muutmise eesmärgil
-
Tutvustada erinevaid interaktiivsete harjutuste koostamise keskkondi (ClassTools, PurposeGames, Quizlet, Teach-ICT)

Õppimisürituse kava:
1. nädal (27.12.2010-2.01.2011)
- enesetutvustus (Arutelu)
- tutvumine erinevate
mänguliste harjutuste loomise keskkondadega (Kogukonna failid, Arutelu)

2. nädal (3.-9.01.2011)
- praktiline töö tööjuhenditega (Kogukonna failid)
- arutelud (Arutelu)

3. nädal (10.-16.01.2011)
- tööde lõpetamine ja vähemalt kahe interaktiivse harjutuse avaldamine (Kogukonna blogi)
- vähemalt ühele kaaskursuslase harjutusele hinnangu andmine (Kogukonna blogi-Kommentaarid)
- arutelud (Arutelu)

Koolitajad: Mari Tõnisson ja Tiia Salm

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet