Uurimistöö ja referaadi vormistamine


suletud kogukondKogukonna liikmed: 98
Omanik: Evi TarroTüüp: Ainealane kogukond

Kursusele registreerumine on LÕPPENUD!

Seisuga 16. jaan 2011 kell 14.00 on kursusele registreerunud 100 soovijat!  Huvilistele uus kursus! Jälgige reklaami Koolielus! Kursusele registreerumine kuni  17. jaanuarini 2011. Registreerumiseks klõpsake Saada liitumistaotlus (vasakpoolses menüüs).


Igas koolis koostatakse referaate ja uurimistöid. Kui töö sisuline pool on valmis, tuleb see korrektselt arvutil vormistada. Sellel kursusel tutvustatakse üldiseid põhimõtteid, kuidas arvutil tööd vormistada: kuidas vormindada teksti, lehekülgi, tiitellehte, koostada sisukorda, lisada pilte, diagramme, tabeleid ja  viiteid kasutades programme MS Word 2003, MS Word 2010, http://openoffice.org writer.

Sihtgrupp:
– Üldhariduskoolide õpetajad, kes juhendavad põhikooli ja gümnaasiumi  õpilaste  uurimistööde ja referaatide koostamist.
– Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased, kellel on vaja uurimistööd või referaati vormistada.

Kursuse maht: 18 tundi (3 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Eesmärgid: Õppida arvutil vormistama uurimistööd MS Office ja OpenOffice tarkvaraga.
– Märkide ja lõikude vormindamine
– Lehekülgede nummerdamine
– Kirjalaadid (Heading)
– Sisukorra loomine ja värskendamine
– Piltide, diagrammide, tabelite vormindamine
– Õigekirjakontroll, vigade parandamine
– Viidete lisamine

Kursuse aeg ja sisu:

1. nädal (17.–23.01.2011): Ülesanded asuvad kogukonna lehel 1. nädala ülesanded
17.–19.01. Kursusega tutvumine, enda tutvustamine. Teksti vormindamine.
20.–23.01. Uurimistöö osad, sisukorra loomine.

2. nädal (24.–30.01.2011):
24.–26.01. Diagrammide loomine
27.–30.01. Piltide, diagrammide, tabelite lisamine ja  allkirjastamine.

3. nädal (31.01.–06.02.2011):
31.01.–02.02. Viidete lisamine.
03.02.–06.02. Test. Tagasiside.  Kursuse lõpetamine.

Kursuse lõpetamiseks on vaja teha iganädalased harjutused ja sooritada test.

Kursuse loojad ja koolitajad: 
Evi Tarro Võru Kesklinna Gümnaasium
Ene Moppel, Krista Kõlli Võru Kreutzwaldi Gümnaasium


This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet