Mõtlemismängud on mõnusad


suletud kogukondKogukonna liikmed: 71
Omanik: Tuuli KoitjärvTüüp: Ainealane kogukond

Alanud on viimane nädal Mõtlemismängude kogukonnas. Palun ARUTELUDE rubriigis kõikide osalejate mõtteid:) 13. veebruariks!

AITÄH!

Toimumise aeg: 24.jaan 2011 – 13.veebr 2011

Registreerumine alates 17. jaan 2011 (Liituda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Esita liitumistaotluse" kaudu). Liikmete arv piiratud (kuni 60).

Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud mälu, tähelepanu, loogika, kiiruse jne arendamise võimalustest läbi mängude (ideid arvutitunnis kasutamiseks; mõtteid neile, kel klassis ainult videoprojektor; loogikaülesandeid ja mänge ka prinditavatel töölehtedel), mänge ja ideid kõikidele vanuseastmetele ja erinevatele aineõpetajatele

Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes katsetab mänge, lahendab kursuslastega harjutusi/teste, tutvustab neist vähemalt ühe kasutamisvõimalusi kursuslastele ja ning loob veebipõhise mängunurga ja ühe töölehe. Tegevuskava leiate kogukonna  lehtedelt, sinna palun lisada ka kommentaarid. Kogukonna failide alla saate lisada valminud töölehed, sealt leiate ka juhendid.

Eesmärgid:

  1. teab õpilaste mitmekülgse arendamise võimalusi
  2. oskab koostada  sudokude, labürintide ja puslede töölehti
  3. teab ja oskab ainetunnis kasutada erinevaid interaktiivseid taju, mälu, tähelepanu, kiirust jne arendavaid mänge

Õppimisürituse kava:

  1. Tutvumine, varasema kogemuse jagamine
  2. Mängude/harjutuste katsetamine, võrdlemine ning kasutamisvõimaluste tutvustamine
  3. Erinevate sudokude/puslede/labürintide kasutamine õppetöös ning nende koostamisvõimalused

Kursuse looja ja koolitaja: Tuuli Koitjärv

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet