Koostööprojektid õppetöös


suletud kogukondKogukonna liikmed: 36
Omanik: Varje TippTüüp: Ainealane kogukond

Koostööprojektid õppetöös

NB! Head õppimisüritusel osalejad. Kuna õppimisürituse lõpp langes kokku koolis veerandi lõpuga ja kiire ajaga õpetajatele on teil võimalus enda töid lõpetada kevadise koolivaheaja ajal. Ilusat kevadeootust! Tegusaid koostööprojekte!

Toimumise aeg: 21.veebruar 2011 – 13.märts 2011

Registreerumine alates 17. veebruar 2011 (Liituda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Esita liitumistaotluse" kaudu). Liikmete arv piiratud (kuni 40).

Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud projektõppest ja koolidevahelistest koostööprojektidest.

Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes on esitanud õppimisürituse käigus kõik kodutööd.

Ülesanded leiate "Kogukonna  lehed" alt (I nädal, II nädal ja III nädal), sinna palun lisada ka kommentaarid. Kogukonna failide alla saate lisada valminud töölehed, sealt leiate ka juhendid.

Eesmärgid:

  1. teab erinevate koostööprojektide võimalusi
  2. oskab koostada  projektikava ja seda siduda projektiideega
  3. oskab valida projektitööks erinevaid veebivahendeid
  4. tunneb eTwinningu portaali ja oskab seal projekti sõlmida ja partnerit leida.

Õppimisürituse kava:

I nädal Tutvumine, varasema projektõppe kogemuse jagamine. Projektikava koostamine.
Koolitaja Varje Tipp

II nädal Veebivahendite valimine projektitööks. 
Koolitaja Laine Aluoja

III nädal Rahvusvahelise koostööprojekti eTwinningu portaaliga tutvumine ja koostööpartneri leidmine.
Koolitaja Meeri Sild

Kursuse aktiivsust ja ülesannete sooritatust saate vaadata siit!

Kursuse tagasiside täida siin.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet